Memorandum o spolupráci Svazu vinařů ČR a Jihomoravského kraje

Prezident Svazu vinařů České republiky Tibor Nyitray a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek podepsali ve čtvrtek 11. září 2014 v Židlochovicích Memorandum o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Svazem vinařů České republiky.

„Chceme spolupracovat při podpoře, propagaci a dalším rozvoji vinohradnictví a vinařství na jižní Moravě a dál šířit dobré jméno jihomoravských vinařů a Jihomoravského kraje jakožto předního regionu České republiky v oblasti pěstování vinné révy a výroby vína. Naším společným cílem je finančně, materiálně a organizačně spolupracovat při řešení odborných a hospodářských témat, která se dotýkají vinohradnictví a vinařství," řekl hejtman Michal Hašek.

Svaz vinařů České republiky a Jihomoravský kraj budou spolupracovat při přípravě stanovisek a předkládání legislativních návrhů Jihomoravského kraje ke změnám právních předpisů v oblasti vinohradnictví a vinařství, a to zejména v oblasti boje proti padělání vína nebo jiného alkoholického nápoje a také při podpoře produkce zdravotně nezávadných výrobků z hroznů révy vinné a podpory turistiky a cestovního ruchu v Jihomoravském kraji spojené s vinohradnictvím a vinařstvím. Obě strany se také dohodly na součinnosti působit při zkvalitňování a modernizaci technického zázemí, zvýšení informovanosti a osvěty v oblasti vinohradnictví a vinařství, zlepšování mediální propagace jihomoravského vinařství a zvyšování turistické atraktivity Jihomoravského kraje. Stejně tak budou obě strany spolupracovat na vytváření koncepce a rozvoji vinařského středního a vysokého školství v Jihomoravském kraji.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína