!!! Kalendář vinařských akcí 2015 !!!

Vážení pořadatelé vinařských akcí, 
máte poslední možnost vložit své akce do kalendáře vinařských akcí na webu www.vinazmoravy.cz - www.vinazcech.cz (www.wineofczechrepublic.cz). 7. 11. odesíláme export akcí pro výrobu tištěné verze kalendáře na rok 2015. Po tomto termínu již nebude možné další akce do tištěné verze kalendáře přidávat.

KALENDÁŘ VINAŘSKÝCH AKCÍ 2015

Postup pro zadání akce do Kalendáře vinařských akcí:

1) Nejprve v on-line kalendáři zkontrolujte, jestli akci již nezadal někdo jiný, aby se záznamy nezdvojovaly.

2) Pokud ne, zadejte pečlivě vaši akci přes webový formulář (odkaz "Přidej vlastní akci" v kalendáři, příp. přímý odkaz ZDE). Dále se řiďte uvedenými informacemi. Pokud akci zadáte správně, obdržíte obratem na e-mail zadavatele potvrzení a přehled zadaných údajů.

Nezapomeňte využít této příležitosti velmi účinně a navíc bezplatně informovat o vinařské akci. Termín uzávěrky pro tištěnou verzi kalendáře pro rok 2015 je 7. 11. 2014. Pokud sami nejste pořadateli vinařské akce, předejte, prosím, tuto informaci obecnímu úřadu, svazu vinařů či zahrádkářů atd. ve vaší obci.


Několik rad, tipů a doporučení pro zadávání akcí

Respektujte, prosím, strukturu a nastavení kalendáře:

  1. Název akce – S výjimkou počátečních písmen a vlastních názvů nepoužívejte kapitálky. (Ty jsou vyhrazeny jen nejvýznamnějším akcím, u ostatních jsou administrátorem odstraněny.) Vyhněte se zbytečnému používání letopočtu a míst konání v názvu,          např. Výstava vín 2013, Degustace Svatomartinských vín Praha. (Pro tyto údaje jsou vyhrazena pole „Datum“ a „Město/obec“.)
  2. Místo – Toto pole využijte k bližšímu určení místa konání akce (např. název vinotéky, ulice, kulturní dům, sklepní ulička,…), nevpisujte město nebo obec a PSČ.
  3. Stručný popis  - Toto pole bude sloužit jako popis akce v tištěném kalendáři. Využijte jej ke stručnému a výstižnému popisu akce a vyhněte se „převyprávění“ informací, které čtenář získá z ostatních polí, např. „Dne toho a toho proběhne tam a tam…“
  4. www stránka a kontaktní e-mail - Nezadávejte dvě webové adresy či dva e-maily - internetová stránka pozbude interaktivnosti a internetový prohlížeč pak hlásí chybu
  5. Kontaktní údaje zadávejte kompletní.

Před odesláním si záznam přečtěte a opravte případné gramatické chyby!

 

SLUŽBY OTEVŘENÝCH SKLEPŮ

Pro zveřejnění je akci nutné zadat přes Kalendář akcí na webu www.vinazmoravy.czwww.vinazcech.cz.

Pro vytvoření a přijmutí akce do nové sekce „Služby otevřených sklepů“ je nutné splnit následující pravidla:

  • akce se koná ve vinařské obci ČR dle zákona o vinařství a vinohradnictví
  • pořadatelem vinařské akce je obec nebo právně podložená forma sdružení vinařů
  • do služby musí být zapojeno minimálně 6 sklepů v obci
  • provoz minimálně 2 měsíce v kuse a vždy minimálně 1 sklep v pátek, sobotu a neděli v pevně stanovenou dobu bez nutnosti objednání, ve zbytku týdne umožnit návštěvu po předchozí objednávce
  • zadavatel musí znát před zadáním termín otevřených sklepů od – do a seznam zúčastněných vinařů vč. kontaktů na ně

 

Věříme, že se budete rádi podílet na přípravě propagačních materiálů o vinařské turistice na jižní Moravě a v Čechách a že vydané materiály budou dobře sloužit Vaší propagaci.

 

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína