Česká kniha získala nejvyšší ocenění v Paříži

V sídle OIV – Mezinárodní organizace pro révu a víno – v Rue Aguesseau v Paříži, sousedící s Elysejským palácem, proběhl tento týden slavnostní ceremoniál předání výročních cen OIV autorům oceněných knih. V kategorii Ekonomie vína zvítězila kniha JUDr. Luboše Bárty, MBA, Public relations a marketingová komunikace v obchodu s vínem, kterou vydalo počátkem roku nakladatelství Radix.

Za přítomnosti vysokých představitelů OIV, členů diplomatického sboru a dalších oceněných autorů předali šťastnému autorovi cenu generální ředitel OIV Jean-Marie Aurand, první viceprezident OIV Yves Bénard a Jeho excelence František Lipka, prezident Jury des Prix de l'OIV, slovenský velvyslanec v Černé Hoře, básník a překladatel.

V obsáhlém inauguračním projevu představil profesor Lipka nového laureáta a zhodnotil komplexnost a rozsah zpracování knihy, pokrývající vedle rozsáhlé teoretické a legislativní části i praktické návody na budování reputace, brandingu značky, krizové komunikace, moderní prezentace v tradičních i digitálních médiích a metody efektivního vyjednávání. Vyzvedl zejména část, týkající se mezinárodních soutěží vín, jichž se Dr. Luboš Bárta účastní jako člen porot – tématu, které v této šíři dosud nebylo zpracováno.

Dr. Yann Juban, náměstek generálního ředitele OIV dodal: „V tomto případě bylo rozhodnutí komise jednomyslné. Být ta kniha vínem, dostalo by velkou zlatou medaili. Mezinárodní organizace pro révu a víno oceňuje nejlepší publikované práce, které poskytují originální vědecké přístupy a poznatky s mezinárodním významem v oblasti vinohradnictví a vinařstv, již od roku 1930í. Práce hodnotí skupina odborníků - vysokoškolští profesoři, vědci, historici a novináři. Blahopřeji k takovému ocenění!"

V krátkém projevu autor poděloval OIV, všem spolupracovníkům, zejména americkým kolegům Harveymu Posertovi a Paulu Fransonovi, oponentovi doc. Ing. Milanu Kašíkovi, CSC. a vydavateli PhDr. Milanu Vondráčkovi. „Je neuvěřitelné, že to je téměř přesně rok, kdy jsem po několikaleté práci odevzdal hotový rukopis – a dnes stojím tady v před tolika autoritami vinařského oboru a vědy a přebírám tuto vysokou cenu. Zvládnutí moderní marketingové komunikace je výhodou pro všechny vinaře. V Praze v těchto dnech startuje v Business Institutu profesní vzdělávací program MBA Public relations a marketingová komunikace v obchodu s vínem. Tato kniha je jeho hlavním studijním materiálem. Doufám, že díky vysokému ocenění OIV se nám podaří najít vydavatele i pro její mezinárodní verzi."

Do třetice se ke knize vyjádřila Ing. Simona Hrabětová z Ministerstva zemědělství ČR, která zastupuje Českou republiku v Mezinárodní organizaci pro révu a víno: „Vaše kniha Public relations a marketingová komunikace v obchodu s vínem získala vysoké ocenění OIV. Jsem ráda, že jsem se mohla podílet na její recenzi. Kniha je velmi čtivá a myslím, že studentům a nejen jim bude dobrým průvodcem po oboru. Moc mě těší, že Česko získává další ocenění v této OIV soutěži. V minulosti to byli profesor Kraus, profesor Šamánek, docent Pavloušek - a nyní jste to Vy."

Oceněnou knihu prodávají kamenná i internetová knihkupectví v ČR i na Slovensku nebo například Salon vín ČR.

Tisková zpráva, zdroj: JUDr. Luboš Bárta

Soubory ke stažení

Originální tisková zpráva OIV (pdf, francouzština)
pdf, 860328

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína