Svaz vinařů České republiky

Svaz vinařů České republiky (dříve Českomoravská vinohradnická a vinařská unie) byl založeny 24. 6. 1993 ve Velkých Bílovicích zaregistrováním stanov a 7. září 1993 se ve Velkých Bílovicích uskutečnila valná hromada. SV ČR hájí zájmy pěstitelů hroznů a výrobců vína prostřednictvím jednotné organizace, jak v našem státě (AK ČR, MZe ČR, Parlament ČR, JMK), tak vůči zahraničí. Podílí se na legislativním procesu "vinařského zákona" a předpisů EU.

Je vydavatelem časopisu Vinařský obzor. (www.vinarskyobzor.cz). Členem SV ČR jsou právnické i fyzické osoby podnikající v uvedených oborech a drobní vinaři prostřednictvím vinařských spolků v obcích.

www.svcr.cz

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína