Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství je podle zákonů č. 2/1969 Sb. a 272/1996 Sb. ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, s výjimkou ochrany zemědělského půdního fondu, pro vodní hospodářství, kromě ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti vod, a pro potravinářský průmysl.

Je rovněž ústředním orgánem státní správy lesů, myslivosti a rybářství, mimo území národních parků.

Přímý odkaz na oddělení pro víno MZe:

www.mze.cz/vino

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína