Concours Mondial de Bruxelles 2014

Informace o možnost přihlásit vzorky na zahraniční soutěž podporovanou Vinařským fondem. Termín přihlášení: do 5. 3. 2014

Concours Mondial de Bruxelles 2014

• Poplatek 150 € + DPH/vzorek
• Vyplnit přihlášku vína, výrobce, kartu s etiketou a analytickým rozborem viz. Příloha
• Přihlášku lze také vyplnit online zde: http://cmb.vinopres.com/customer/index.php?page=identification
• Vzorky a přihlášky je nutno doručit do NVC do: 10. 3. 2014
• Se vzorky doručte 1x originál přihlášku vína, přihlášku výrobce a karty s etiketou a analytickým rozborem
• Vyplnit tabulku vín v excelu viz příloha a zaslat na narodni@vinarskecentrum.cz
• Originál etiketu (přední i zadní) přihlašovaného vína nalepte na kartu – 1x
• Analytický rozbor vína: přiložte kopii v AJ, která musí obsahovat: alkohol, zbytkový cukr, kyseliny, těkavé kyseliny, celkový a volný SO2
• Počet lahví 4 ks bez rozdílu objemu (plně adjustované láhve s originální etiketou)
• Karton viditelně označte „Štítkem na karton" viz podklady
• NVC převezme pouze řádně zabalené a označené kartony s vínem a s kompletními podklady!!!
• Další informace u pořadatele soutěže: www.concoursmondial.be, Tel: +32 2 533 27 67

Účast na soutěži je podporována Vinařským fondem za těchto podmínek:

- zájem min. 2 vinařů na výstavu
- podpora Vinařského fondu je ve výši 50 % účastnických poplatků za vzorek, max. bude podpořena účast 2 vzorků z 1 firmy (další vzorky je možno přihlásit, ale vinař bude od 3. vzorku platit 100% přihlašovacích poplatků).
- Doprava hrazena 100 % ze svozového místa Národní vinařské centrum Valtice.
- Pro získání podpory nesmí mít vinař u VF nebo NVC neuhrazené závazky po splatnosti

Přihlašovací poplatek: na základě počtu vzorků vám Národní vinařské centrum, o.p.s. vystaví fakturu v Kč (výše v Kč bude odvozena od přihlašovacího poplatku v zahraniční měně, přepočítaného podle aktuálního kurzu). Fakturovaná částka již bude snížena o podporu Vinařského fondu.

Místo dodání vzorků a podkladů:

prostory Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, Valtice
Kontaktní osoba: Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier NVC, mobil: +420 602 470 262, tel. 519 352 072
Veškeré podklady (přihlášky, statuty, informace) k jednotlivým soutěžím jsou v příloze, případně se přihlášky vyplňují on-line na webové stránce soutěže. Materiály jsou v angličtině; v případě potřeby vám individuálně poradíme a pomůžeme s vyplněním přihlášek a odpovíme případné nejasnosti.

 

Soubory ke stažení

pdf, 136559
pdf, 127174
pdf, 40118
doc, 1080696
xls, 91648

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína