VÝZVA odborné vinařské veřejnosti

Vážení vinaři, blíží se doba finalizování vína z loňského sběru a všichni se budeme snažit, aby bylo příjemné, lahodné, voňavé, lákavé k napití, a aby se našim zákazníkům líbilo. Každopádně však všichni chceme, nebo bychom měli chtít, aby to bylo ČISTÉ VÍNO.

Za rok a půl mého působení ve vinařské „politice" a hlavně v souvislosti s již legendárním bojem proti zavedení nenulové sazby spotřební daně na tichá vína vyplavaly na povrch nekalosti, které jsem do té doby ani netušil, ale o nichž „všichni vědí". Větší i menší podvody, přestupky a klamání se dějí ve všech etapách pěstování révy vinné a zpracování hroznů. Není zde potřeba uvádět názorné příklady pančování a klamání o původu hroznů a další všeobecně známé praktiky. Stačí se koneckonců občas podívat na webové stránky Potraviny na pranýři a vše je jasné. Téměř polovina testovaných vzorků je problematických, a to je jenom příslovečný vrcholek ledovce.

To se přitom mezi místy, kde byla tato problematická vína zachycena, neobjevují trafiky, prodejny ovoce a zeleniny a podobná „specializovaná místa" prodeje vína a „také něco jako vína," protože personální kapacita příslušných orgánů, zejména SZPI, neumožňuje efektivní kontrolu ani nad klasickými retailovými prodejnami, vinotékami, natožpak nad stovkami nově vzniklých výčepů vína.

Za uplynulý rok jsem absolvoval nespočet setkání s malými, středními, velkými, soukromými, družstevními, korporátními, tradičními i nově příchozími vinaři a obchodníky s vínem. Jejich hlasy zněly jednohlasně: kdy už, proboha, s tím nepořádkem něco uděláte?!?
To, co si všichni myslíme nebo víme, jsou však bez přímých důkazů jenom domněnky a dohady. I proto SV ČR v loňském roce zadal poradenské firmě ERNST & YOUNG zpracování analýzy černého trhu s vínem a zpracování návrhů možného boje proti protiprávným jednáním spojeným s pěstováním révy vinné, výrobou vína a obchodem s vínem. Závěry této práce, které budou v nejbližších měsících zveřejněny, vycházejí z informací a údajů získaných od státních orgánů, zejména SZPI, ÚKZÚZ, celní a finanční správy a dalších oficiálních zdrojů, jakož i ze zkušeností ze zahraničí. Analýzu jsme obdrželi na podzim loňského roku, ale v neusazené povolební situaci nebylo až do uplynulého týdne s kým oficiálně jednat. Neoficiálně jsme již samozřejmě s relevantními subjekty jednali.

Co tím vším chci vlastně říci? NĚCO SE DĚJE! SV ČR bude důsledně plnit jeden ze základních úkolů, pro které toto naše největší a nejvlivnější zájmové seskupení vinařů vůbec existuje a tím je hájit zájmy producentů hroznů a výrobců vína z Moravy a Čech. V praxi to znamená, že musíme v jejich zájmu popsat skutečný stav (závěry analýzy), po diskuzi s vinaři shromáždit soubor návrhů a námětů sloužících k odstranění a zamezení negativních jevů, tyto návrhy a náměty posoudit a vyhodnotit případné dopady na naše vinaře. Po důkladném projednání musíme opět v široké diskuzi s vinaři zpracovat oficiální návrh legislativních a organizačních opatření, se kterým oslovíme příslušné orgány, poslance, senátory a jiné politiky a budeme „lobbovat" za jejich zavedení do právního řádu.
Mohu všechny ujistit, že návrhy, které předložíme, budou v co největší míře zohledňovat a chránit zájmy všech poctivých subjektů vinařství. Všichni, kdo v souladu s příslušnými předpisy, vinařskou etikou a morálkou na vinicích, ve sklepech i v obchodech poctivě dělají svoji práci, musí být důsledně chráněni proti takovým, kteří podvádějí. Možná taková opatření přinesou i nějaká omezení a administrativu. Věříme však, že jen minimální a náležitě vyvážené spolehlivým a poctivým podnikatelským prostředím, ve kterém za svoji práci budeme i náležitě odměněni.

Vyzývám proto všechny poctivé, kteří mají zájem na zavedení pořádku v našem rezortu (doufám, že nás je ještě dost), ozvěte se nám. Ať už to budou konkrétní náměty, návrhy a připomínky či upozornění, nebo jen projev podpory, určitě nezapadnou a budou brány na zřetel. Teď je ta správná doba. Ledy se daly do pohybu.

JUDr. Tibor Nyitray
Prezident SV ČR

Svaz vinařů České republiky, Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, www. svcr.cz
mail: tibor.nyitray@svcr.cz, mobil: +420 608 682 772

Soubory ke stažení

pdf, 258633

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína