Další odborná kniha pro vinaře - Lexikon chemického složení vína

Na knižním trhu přibyla v lednu další odborná publikace o víně. Tentokrát se s její pomocí můžete ponořit do samotného nitra vína, do jeho chemické podstaty, a poznat látky, které tento lahodný mok tvoří.

Kniha Lexikon chemického složení vína je pomůckou či praktickou příručkou vinaře. Autorem je náš přední vinařský odborník doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc. Publikace podává ucelený přehled chemických látek, které dosud byly ve víně nalezeny. Pojednává i o jejich množství a významu pro chuť a aroma vína a taky o působení na zdraví člověka. Je určena všem producentům vína.


Vydání první, 2014. 262 stran, 10 obr., 20 tab., množství chemických vzorců.

Knihu si lze zakoupit v Národním vinařském centru ve Valticích, popř. objednat v e-shopu.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína