Výzkumná stanice vinařská Karlštejn vstoupila do nového roku s novým sklepem

Karlštejn – Tradice není jen to, co kdysi dávno bylo, ale to co je a bude!

V duchu tohoto citátu od Karla Čapka započala na podzim loňského roku a během letošního ledna bude dokončena tolik potřebná a očekávaná rekonstrukce objektů Výzkumné stanice vinařské Karlštejn. Rekonstrukce se týkala nejen starých vnitřních rozvodů, ale podstatnou částí je rekonstrukce vinařství – tedy vybavení sklepa a technologie zpracování hroznů. Sklep jako takový prošel poslední rekonstrukcí na podzim roku 1986, kdy do něj byly instalovány první nerezové tanky ve vinařství v Čechách i na Moravě. To bylo v dobách, kdy na stanici působil pan Vítězslav Hubáček, který navěky zůstane zapsán zlatým písmem do historie stanice, ale i českého vinařství. Toho času představovala Výzkumná stanice vinařská Karlštejn TOP vinařství v Čechách i na Moravě. Bohužel od té doby uplynulo mnoho vody a současného vedoucího, který je motorem nových změn, čeká nelehký úkol, dostat toto vinařství zpět na výsluní. Samozřejmě i letos bude pokračovat revitalizace vinic, což je dlouhodobější záležitost.

Staré tanky svou konstrukcí a kapacitou již nevyhovovaly dnešním potřebám vinařství VSV Karlštejn, a proto byly rozebrány a repasovány pro provozy, kde naleznou vhodnější uplatnění. Jejich místa zaujaly moderní vinařské tanky s duplikátory, které budou v příštím roce vybaveny i systémem řízeného kvašení. V dispozičně upravené lisovně našel své místo nový pneumatický lis,který taktéž z konstrukčního a kapacitního hlediska odpovídá potřebám našeho vinařství. Jsou zde také prozatím dva vinifikátory pro výrobu červených vín. V lisovně vznikne nový obchodní prostor pro naše zákazníky. Pro zájemce budeme i nadále pořádat degustace s prohlídkou vinařství a vinic. Nově nabídneme možnost posezení v degustační zóně v předsklepí produkčního sklepa. Samozřejmostí zůstává možnost pronájmu naší "zasedací" místnosti s nově připraveným zázemím pro pořádání firemních či soukromých akcí.

VSV Karlštejn, která je jedním z externích pracovišť Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Praha 6 – Ruzyně, čímž možná budí dojem jakési státní instituce, trpí určitými specifickými problémy, které musí na své cestě zdolávat. Paradoxem je, že právě tyto komplikace vnímá nezasvěcená veřejnost přesně opačně, než ve skutečnosti jsou. Dovoluji si vás tímto pozvat k návštěvě vinařství VSV Karlštejn!

---

(pozn. red. autor je sklepmistr a pověřený vedoucí VSV Karlštejn)

Zdroj: Berounský deník
Datum vydání: 25.1.2014
Odkaz:  http://www.berounsky.denik.cz

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína