Vinařství roku 2013 - přihlášení do soutěže

Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, o.p.s. a za podpory Vinařského fondu vyhlašuje s outěž o titul Vinařství roku 2013. V březnu v roce 2014 bude tento titul udělen již v pořadí 5. vinařské společnosti. Tak jako každý podobný projekt, tak i Vinařství roku sebou nese vývoj a na základě reakce odborné i laické veřejnosti, jsme v letošním roce přistoupili k následujícímu způsobu výběru vítěze.  

Soutěž je otevřená fyzickým nebo právnickým osobám podnikající ve vinařství v ČR a splňujícím podmínky § 35 zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství. Svaz vinařů České republiky uděluje tento titul vinařství, které svým podnikáním v oboru nadmíru pozitivně vybočuje z řady ostatních vinařství v České republice. Titul se uděluje za stálou vynikající kvalitu vín daného vinařství, za jeho tuzemské nebo zahraniční úspěchy, za významný počin ve prospěch oboru, za inovativní technologické řešení apod. Titul je uznáním několikaletého vynikajícího odborného výkonu a vztahuje se na rok udělení na základě zhodnocení rozmanité činnosti vinařství v roce 2013.

Soutěž o titul Vinařství roku je dle statutu nově rozdělená do 3 kategorií:

 • Kategorie producentů vína dle kategorie s množstvím do 50.000 litrů/rok – malé vinařství
 • producenty s množstvím vína 50.001 – 250.000 litrů/rok – střední vinařství
 • producenty vyrábějící více jak 250.000 litrů vína/rok – velké vinařství

Každý takový producent může být pouze fyzická nebo právnická osoba podnikající ve vinohradnicko-vinařském oboru a současně je plátcem do Vinařského fondu dle § 35, zákona č. 321/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Přihlásit se do soutěže o titul Vinařství roku 2013 můžete na níže přiložené přihlášce do stanoveného data což je 31. 1. 2014.

Po uvedeném termínu bude vytvořen seznam individuálně přihlášených v jednotlivých skupinách, kteří tak budou  do soutěže přihlášeni a seznam navržených k přihlášení zaslaný vinařskými spolky a sdruženími. Těmto vinařstvím bude rozesláno oznámení o navržení do soutěže, které bude doplněno o žádost o poskytnutí dalších základních a kontaktních údajů (přihláška do soutěže). Pro další účast v soutěži musí takto obeslané vinařství zaslat příslušný formulář zpět do stanoveného data, čím automaticky získá statut účastníka soutěže o titul Vinařství roku 2013. V případě, že přihlášené vinařství takto neučiní, dále se k němu v soutěži nebude přihlížet.

Svaz vinařů ČR stanoví seznam významných vinařských osobností ve vinohradnicko-vinařském oboru České republiky ve struktuře:

 • Vinohradnictví a vinařství
 • Akademická půda
 • Somelieři
 • Novináři
 • Horeka
 • Obchodníci s vínem

Každá výše uvedená skupina bude zastoupena 3 osobnostmi. Dle předem stanoveného termínu bude svoláno setkání těchto osobností, kteří vyberou ze seznamu přihlášených 9 vinařství (3 z každé skupiny), kteří se stanou nominovanými na titul v soutěži Vinařství roku 2013. Kandidáti v soutěži o titul Vinařství roku budou oficiálně představeni na tiskové konferenci.

Představenstvo Svazu vinařů České republiky následně jmenuje odbornou 7 člennou porotu složenou z osob pracujících ve vinohradnictví, vinařství, obchodu s vínem, vinařského školství a vinařského tisku. Porota navštíví všech 9 vinařství a na základě níže uvedených kritérií rozhodne o vítězech jednotlivých kategorií. Při hodnocení daného vinařství porota vždy navštíví namátkově vybranou vinice i a prohlédne vinařský provoz.
 
Současně s odborným hodnocením bude probíhat hlasování veřejnosti o nejoblíbenější vinařství z oněch 9 nominovaných – Cena Vindemia publica. Celá soutěž má svá pravidla, která budou prezentována na webu www.vindemiapublica.cz.
 
Hlavní cena tedy titul Vinařství roku 2013 pak bude udělena jednomu z vítězů uvedených 3 kategorií vinařství, a to konkrétně tomu, které získá při hlasování veřejnosti největší počet hlasů.
 
Nově již soutěž o titul Vinařství roku 2013 není omezena neúčastí těch, kteří vítězství získali v předešlých ročnících. Ze soutěže budou také automaticky vyloučeny ty subjekty, kterým SZPI opakovaně pravomocně prokázala porušení vyjmenovaných právních kvalifikací (geograficita vín, obsah nepovolených látek ve víně a přítomnost vody ve víně). Podrobnosti k tomuto pravidlu jsou uvedeny ve Statutu soutěže.
 
Při příležitosti udělení titulu Vinařství roku 2013 a předání ceny Vindemia publica budou oceněny osobnosti v rámci dílčích cen, a to konkrétně:
 • Enolog roku 2013“ – cena mladému vinaři – enologovi s omezením věku do 38 let, která bude udělena vlastní konkrétní fyzické osobě nebo zaměstnanci v pozici vedoucího výroby, sklemistra, apod. splňující definici enologa, vycházející z pravidel mezinárodní unie enologů a upravenou rozhodnutím představenstva Svazu.
 • Cena Viléma Krause – ocenění Svazu vinařů České republiky významné vinařské osobnosti za celoživotní dílo a jeho přínos pro obor vinařství
 • „Vindemia acta“ – cena za kvalitní novinářskou práci propagující víno. Cena, která se uděluje novináři, fyzické osobě, s cílem podpořit kvalitní novinářskou práci, která zvyšuje informovanost odborné a laické veřejnosti kvalitním poskytováním nezkreslených informací o vinařství v ČR a kultuře vína v ČR.

Přihláška je aktivní pdf - možno vyplnit přímo do pdf a kliknutím v acrobatu - tlačítko "submit" anebo "odeslat formulař" v horní liště - zaslat na adresu  martin.pucek@svcr.cz přímo z acrobatu jako distribuční formulář.

 

Soubory ke stažení

Přihláška (pdf)
pdf, 256860
Statut (pdf)
pdf, 1868624

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína