Vinařství Baloun z Velkých Pavlovic opětovně obhájil ocenění v Bergamu

Ve dnech 17. a 19. října proběhl v lombardské provincii Bergamo v pořadí již devátý ročník mezinárodní soutěže vín nazvané "Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme". Ta se letos konala ve velkolepé usedlosti Villa Redona, kterou vlastní kníže Emanuele Medolago Albani v malebné viniční krajině obce Trescore Balneario na úpatí Alp severně od Bergama.

Kupodivu tato soutěž je jedním z pouhých pěti soutěžních vinařských klání v Itálii, zemi s počtem obyvatel více než pětkrát vyšším než má Česká republika, kde podobné soutěže dosahují závratně vyšších čísel. Organizátorem celé akce je Conzorzio Tutela Valcalepio a soutěž probíhá pod přísným dohledem delegáta O.I.V. – Organisation Internationale de la Vigne et du Vin.

Letos bylo do Bergama zasláno 209 soutěžních vzorků ze 17 zemí světa. Kromě Itálie to byly v abecedním pořádku tyto země: Argentina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Izrael, Maďarsko, Malta, Německo, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Turecko a USA. 7 degustačních komisí bylo složeno z 81 hodnotitelů, kteří přijeli ze 27 zemí světa, a to po 7 až 9 degustátorech na každou jury. Posuzovatelé jsou jak technologové, tak novináři a letos poprvé se hodnotícího panelu zúčastnili i degustátoři složení z řad konzumentů.

Hodnotící komise udělily dvě velké zlaté medaile vínům, která získala 92 nebo více bodů, a to následovně: Corvus Sarapcilik (Turecko) and Ella Valley Vineyards (Izrael).

Ze všech udělených zlatých medailí (85 a více bodů) pouze 62 vín mohlo být deklarováno a oceněno zlatem – alespoň tak to nařizují pravidla soutěže, které probíhají pod patronáží O.I.V., kdy počet udělených medailí činí pouze 30 % z celkového počtu zúčastněných vzorků, a tak všechny zlaté medaile nebyly rozdány a navíc nebyla udělena jediná stříbrná.

Sergio Cantoni, ředitel soutěže komentoval tyto výsledky slovy: „Úroveň letošních soutěžních vzorků byla opět velmi vysoká a pravidla O.I.V. nařizují udělení medailí jen 30 % z oceněných vzorků. Zatímco v letech minulých jsme se zastavili na 85 bodech ze sta, letos to bylo závratných 87 bodů. A tak všechna vína, kterým bylo uděleno mezi 85-87 body přišla o zlaté medaile, zatímco stříbrná medaile nebyla udělena žádná. To jsou fantastické výsledky!“

Bohužel jedno moravské vinařství, které tímto způsobem přišlo o zlatou medaili bylo Vinařství Valihrach z Krumvíře za jejich velmi zajímavý exemplář Cabernet Franc 2007.

Itálie byla samozřejmě nejvíce zastoupenou zemí co do počtu vzorků a celkem získala 41 zlatých medailí. Po ní následovalo Chorvatsko s 8 zlatými medailemi, Izrael (3), Srbsko a Černá Hora (2) a konečně Argentina, Bulharsko, Gruzie, Francie a Rumunsko po jedné zlaté medaili.

Naše Vinařství Baloun z Velkých Pavlovic znovu v Bergamu obhájilo speciální cenu novinářů Premio della Stampa. V odborné jury totiž každoročně zasednou i četní členové mezinárodní federace F.I.J.E.V. (Féderation Internationale de Journalistes et Écrivains des Vins et Spiritueux), kteří vyberou z každé zúčastněné země jedno víno – podmínkou však musí být hodnocení nejméně 85 bodů udělených odbornou komisí. Radomil Baloun tuto cenu letos získal za svůj Merlot ze sklizně 2012 v pozdním sběru z viniční trati Nadzahrady ve Velkých Pavlovicích a tím obhájil jako každoročně svůj titul.

Letošní hlavní novinkou bylo zavedení ocenění Consumers Choice Awards, které vybraným vínům udělily laické komise složené z konzumentů. Jejich hodnocení se sčítala zvlášť a byla obzvláště ostře sledována delegátem O.I.V., kterým byl letos Ralf Anselmann. Celkem byly uděleny čtyři ceny konzumentů: dvě putovaly do Německa a po jedné dostala Itálie a Chorvatsko.

„Porota konzumentů se ukázala být úžasným experimentem,“ sdělil všem přítomným Sergio Cantoni. „To otevřelo dveře do mezinárodní soutěže konečným zákazníkům a zároveň nám umožňuje znát jejich názor na zúčastněné soutěžní vzorky. Mezi čtyřmi takto vybranými víny byla dvě, kterým i odborná komise udělila zlatou medaili. Tuto zkušenost si zopakujeme i do budoucna.“

Poprvé v historii soutěže servis vína namísto italské sommelierské asociace ASI zabezpečili studenti hotelové školy IPSSAR v San Pellegrino Terme, kteří excelovali svým entuziazmem a profesionálním přístupem.

Alta Città na ochutnávce pro širokou veřejnost v Sala Giuristi paláce Palazzo della Ragione.

Kompletní výsledky jsou k dispozici na portále  http://www.emozionidalmondo.it

Text a foto: John a Helena Baker AIWS, Bergamo

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína