Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586

Pořádá Národní vinařské centrum Valtice

Intenzivní dvoudenní školení zakončené vědomostním testem a senzorickou zkouškou vedoucí k získání osvědčení pro hodnocení členskými zeměmi EU garantovaných výstav a soutěží vín, zatřiďování vín na SZPI a přidělování známky VOC.
Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586 (tzv. zkouška druhého stupně) jsou součástí přípravy zájemců o profesionální hodnocení vín.

Tento nový systém přípravy degustátorů vín byl schválen MZe ČR a společně jej připravilo Národní vinařské centrum, o.p.s. Valtice ve spolupráci se zahradnickou fakultou Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity a Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým Valtice na základě zákona č. 321/2004 Sb. a vyhlášky 323/2004 Sb. a v souladu s evropskými směrnicemi ISO. Tento dvoustupňový systém je rovnocenný dříve prováděným senzorickým zkouškám pro hodnocení vína SZPI a zkouškám, které pod vedením Dipl. Ing. Roberta Steidla v letech 2000–2007 organizovalo Národní vinařské centrum a do budoucna je bude nahrazovat. 

Hlavním cílem tohoto systému výcviku a výběru degustátorů je důkladná příprava (i teoretická) a opakované zkoušení schopností a znalostí degustátorů vín, kteří budou následně objektivně hodnotit vína na významných soutěžích vín. 

Po absolvování závěrečného testu a senzorických zkoušek obdrží všichni úspěšní účastníci zkoušek osvědčení a budou zařazeni do registru Národního vinařského centra, který bude k dispozici pořadatelům soutěží a výstav vín a také SZPI pro výběr hodnotitelů do komise expertů pro zatřiďování vín. Absolvování těchto zkoušek rovněž patří k vyššímu vinařskému a sommelierskému vzdělání.

Komu je určen: zkušenější laické veřejnosti a profesionálům

Jak často se koná: 1x ročně

Zajišťuje: Národní vinařské centrum

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína