Vínečko II. - nabídka pro vinaře

Vážení přátelé, Česká televize připravuje pro podzimní realizaci a vyslání cyklus 12 pořadů Vínečko. Navazujeme tak na obdobný projekt z roku 2011. Cyklus chceme natočit ve spolupráci s Vinařským fondem ČR díky jeho podpoře ve výši 40 tisíc korun na jeden díl. Finanční navýšení pomůže zajistit kvalitnější technické zázemí realizace cyklu a podstatnou měrou zvýší kvalitu, pestrost, rytmus a atraktivitu pořadů. Dalším přizvaným subjektem a spolupracovníkem cyklu Vínečko je Agrární komora ČR s příspěvkem 20 tisíc na jeden pořad. Projekt samozřejmě zásadně spolufinancuje Česká televize.

Reciproční nabídkou ze strany České televize je garance užití PP efektu v každém z pořadů, tedy "product placement". V praxi to znamená, že během 26 minut tohoto pořadu nejsou žádné mantinely či omezení při pojmenování vinařské firmy či vinaře, lokality natáčení, samozřejmostí jsou etikety na lahvích vína a všechny další informace nezbytně nutné pro informování diváků. Je to tedy téměř půlhodinová prezentace moravského a českého vinařství.

Tato fakta a další spolupráci v tomto směru jsme dohodli na obchodním oddělení ČT.

Věříme, že se nám opět společně podaří připravit smysluplný televizní projekt pro většinového diváka.

Česká televize počítá s vysíláním 12 dílů cyklu Vínečko v týdenní periodicitě od října do prosince 2013 v sobotním podvečerním čase.

S pozdravem

Jožka Šmukař (spoluproducent cyklu)
Jiří Moc (scenárista)


*********************

NABÍDKA SPOLUPRÁCE

Vážení přátelé, moravští a čeští vinaři, profesionálové v oboru vinařství…

Nabízíme Vám jedinečnou příležitost ke spolupráci. Příležitost, která konkrétně zviditelní vaši zajímavou práci a především pomůže dobré věci – představí prostřednictví vaší práce dynamicky se rozvíjející obor, který dosahuje vynikajících výsledků na domácím trhu a navíc se úspěšně prosazuje v celoevropském regionu.

INFORMACE
Česká televize připravuje po roce a půl druhou řadu cyklu hudebně zábavných pořadů VÍNEČKO II.
Dvanáctidílný cyklus sdělí veřejnosti informace o předních českých a moravských vinařích, přiblíží jejich zajímavou práci, představí divákům známé i neznámé vinné odrůdy, které se pěstují na Moravě i v Čechách. Přiblíží jejich původ, vlastnosti, charakteristiky, zajímavé detaily. Zároveň pozve prostřednictvím televizních kamer diváky do originálních míst a lokalit, do typických prostředí, které souvisejí s výrobou vína, zejména vinných sklepů.
První řada cyklu vysílaná v týdenní periodicitě od září do prosince 2011 (sobota 18:30, ČT2) měla neustále se zvyšující sledovanost. V průměru na díl 130 tisíc diváků. Závěrečné silvestrové vydání sledovalo 340 tisíc diváků.

POŘAD
Struktura pořadu se skládá z několika komponent.
Dominantní je rozhovor s předním vinařem o jeho práci, profesionálních odrůdách jeho vinařství a dalších tématech (např. originality, bio víno apod.)
Součástí každého vydání VÍNEČKA jsou lidové písničky o víně prezentované cimbálovou muzikou Jožky Šmukaře.
Nechybí kulinářské okénko připravované ve spolupráci s Českou agrární komorou ve stylu sloganu „české víno – česká potravina“.

Velmi důležitou součástí každého vydání je přítomnost VIP osobností. Mezi oslovenými jsou například herci Pavel Nový, Barbora Munzarová, Martin Trnavský, Antonín Procházka, Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Pavel Řezníček, Jitka
Čvančarová, Viktor Preiss, Martina Válková, Jan Hrušínský, Miluše Šplechtová, Václav Vydra, Jana Boušková, Ondřej Brzobohatý, Svatopluk Skopal, Martin Stropnický, Veronika Žilková, Antonín Navrátil, bratři Rašilovové, Veronika Freimanová, ze sportovců například Vladimír Šmicer, Ladislav Vízek, Petr Svoboda, Jiřina Ptáčníková, z novinářů Robert Záruba, Nora Fridrichová, dále pak přední český kardiolog MUDr. Milan Šamánek, onkolog MUDr. Jan Žaloudík, sexuolog MUDr. Radim Uzel, psychiatr MUDr. Jan Cimický a další.
Samozřejmě, má-li konkrétní vinařství už svého reprezentanta z řad VIP, je jejich zástupce preferován.
12 dílů cyklu VÍNEČKO II vysílá druhý program České televize od října do konce roku každou sobotu v exkluzivním čase 18:30 hod. Každý díl má stopáž 26 minut.

NABÍDKA
V každém z pořadů představí ČT profesionálního odborníka z oboru, vynikajícího vinaře, natočí s ním zásadní interview o konkrétní odrůdě, ale zároveň také o dalších detailech jeho práce.
V cyklu VÍNEČKO se prezentují přední osobnosti vinařství. Součástí této zajímavé množiny nejlepších vinařů můžete být také vy. Když se přihlásíte
u producentů pořadu. Producentem VÍNEČKA je Česká televize, dalším producentem Josef Šmukař.

SPOLUPRÁCE
Cyklus VÍNEČKO je náročný. Na nákladech se podílí nejen Česká televize, ale celá řada dalších subjektů. Na cyklu výrazně finančně spolupracuje Vinařský fond ČR a Agrární komora ČR. Další finanční podpora může vzejít od konkrétních vinařských odborníků, kteří mají zájem o svou prezentaci v cyklu. Natáčení s vámi, ve vaší lokalitě včetně sklepa a realizace zásadního rozhovoru je vázáno podmínkou spolufinancování ve výši 30 000 korun plus 20% DPH, a uzavřením smlouvy s obchodním oddělením České televize.
Prezentace osobnosti vinaře, jeho produktů, místa a detailů ze zázemí jeho činnosti je zásadní public relation informací v bezmála půlhodinové přítomnosti na obrazovce veřejnoprávní televize. Je to de fakto ideální reklama práce vinaře a jeho produktů.
Nabídky vinařů a jejich lokalit jsou podmíněny dostatečně funkčním prostorem, kam se vejde cimbálová muzika, moderátor, hostitel či majitel sklepa, 2 – 3 VIP hosté, ale v neposlední řadě také zhruba 4 - 5 televizních kamer a nezbytně nutné technické televizní zázemí. Producenti si vyhrazují právo navštívit před vlastní realizací pořadu nabízené lokality.

Vážení přátelé,

protože zájem vinařů o nabízenou spolupráci je veliký a cyklus pořadů je už těsně před realizací, oslovte spoluproducenta Jožku Šmukaře. Přihláškou potvrdíte souhlas s výše uvedenými podmínkami. Koproducent a obchodní oddělení ČT připraví následně smlouvu o spolupráci na výrobě pořadu. Spoluprací se samozřejmě rozumí také vzájemné konzultace o obsahu scénářů.

Nabídky ke spolupráci na cyklu VÍNEČKO směřujte na:
Josef Šmukař (spoluproducent) – mail josef.smukar@seznam.cz
mobil 602 530 439
případně
PhDr. Jiří Moc (scenárista) – mail dr.jirka@email.cz
mobil 602 144 204

Přihlášky posílejte mailem a uveďte v nich základní identifikační údaje:
Název vinařství, adresa, kontaktní osoba, mail a telefon.
Mobily využívejte k dotazům, případně k dalším informacím o cyklu Vínečko.

Rozhodující je rychlost přihlášení. Nabídky přihlášek se uzavírají dnem 1. července.
Producent si vyhrazuje právo odmítnout vinaře, pokud nesplňuje stanovené technické podmínky (informace o technické kapacitě sklepa – viz předešlé) nebo nevyhovuje typu hudebně zábavného pořadu.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína