Vinařská podoblast Mikulovská

mikulov

 

Celková výměra: 4 750 ha
Vinařské obce: 30
Vinařské tratě: 182

Napište si o turistickou mapu Mikulovské vinařské podoblasti zdarma.
Objednávkový formulář najdete ZDE.

Hřeben Pálavy zaříznutý do meandru řeky Dyje je nepřehlédnutelnou dominantou nejjižnějšího cípu Moravy. Slunce tu umí pálit tak, že si na vápencových skalách připadáte jako někde na slunném jihu Evropy. Zbytky hradů z bílého kamení po staletí pozorně střeží vinné sklepy. Úhledné řádky vinic, protkané klikatícími se vinařskými stezkami, se táhnou kam jen oči dohlédnou. Zbývá jen dodat: vítejte na Mikulovsku!

Od historie k současnosti

Na místě zvaném Hradisko u bývalého Mušova objevili v minulém století archeologové pozůstatky římského vojenského tábora z 3. století našeho letopočtu. Římští legionáři tehdy pod Pálavou založili první vinice; ze zdravotních důvodů totiž pili vodu smíchanou s vínem a nechtěli být odkázáni na dovoz vín z vlasti.
Vinařství na Moravě se rozšířilo za dob Velkomoravské říše a první opravdu věrohodné doklady o rozvinutém pěstování révy vinné na Mikulovsku na přelomu prvního a druhého tisíciletí máme z archeologických nálezů slovanského osídlení. Například hradisko Vysoká zahrada u Dolních Věstonic. K největšímu rozvoji vinařství v kraji došlo po roce 1249, kdy se Mikulovsko a Valticko stalo součástí panství rodu Lichtenštejnů. Obchod s vínem byl zdrojem příjmů šlechty a měšťanů a mnoho obcí si díky výrobě vína vydobylo významné ekonomické postavení. Jmenujme například obce Sedlec, Dolní Dunajovice, Pavlov a Perná. Významnou úlohu ve vývoji vinařství na Moravě a mikulovsku obzvlášť sehráli novokřtěnci, kteří do kraje přišli z oblasti dnešního Švýcarska v 16. století a spolu s nimi údajně i odrůda Sauvignon, ale především moderní postupy ve vinohradnictví a vinařství. Mikulov byl jejich první zastávkou a místem, kde získali azyl.

Mezi dobovými listinami, pečetěmi, horenskými řády a privilegii mají své místo i překrásné kolorované mapy katastrů vinařských obci a viničních tratí. Historickou raritou je přehledná mapa mikulovského panství s vinicemi z roku 1802. Podobně se dochovaly mapy polí a vinic v obci Perná či mapy vinic ve Strachotíně.

Odrůdy

Na vápenitých půdách v okolí Pálavy našel svůj pravý domov Ryzlink vlašský, který zde poskytuje svěží extraktivní vína s nezaměnitelným charakterem a zvláštní minerálností. Pradávná odrůda nemá velké nároky na půdu, ale miluje sluncem prohřáté jižní svahy – a těch tu nachází dostatek.

Ryzlink vlašský, který spolu s Veltlínským zeleným odedávna tvořil hlavní náplň pálavských vinic, nemá s Ryzlinkem rýnským geneticky ani historicky nic společného, ba dokonce přes svůj italský přídomek nejspíš nepochází z Vlach. Na nejlepších polohách pálavských svahů orientovaných na jih, které se nacházejí především v okolí obce Perná, dává Ryzlink vlašský svěží minerální vína s vyšším obsahem aromatických látek. Kromě něj se na Pálavě daří odrůdám Chardonnay, Sauvignon, Rulandskému bílémuRulandskému šedému. Červená vína reprezentuje zejména Svatovavřinecké, Rulandské modréFrankovka. Slibnou budoucnost mají výsadby francouzských odrůd MerlotCabernet Sauvignon. Ve šlechtitelské stanici vinařské v Perné vznikly nové odrůdy PálavaAurelius, v Lednici spatřila světlo světa modrá odrůda Neronet.

Vinice – půda

Pálava, místo s neopakovatelnou atmosférou, strmě vystupuje z mírně zvlněné krajiny lužních lesů dolního Podyjí jako nejzápadnější výspa Karpat. Její vápencové skály sem zavleklo třetihorní alpínské vrásnění pravděpodobně z oblasti Malých Karpat jako příkrov, který překryl mladší třetihorní sedimenty.
Pro pěstování révy vinné představuje Pálava jedinečné místo vinorodé severopanonské nížiny, kde je členitější a vrchovinný terén velmi vzácný. Teplé a suché klima ovlivňují kontinentální vlivy od východu a současně mediteránní podnebí z jihu. Horniny bradel mají nadbytek vápníku, na jejich úbočích jsou mohutné návěje vápenných spraší vzniklých jako sedimenty poslední doby ledové doprovázené staršími vápenitými jíly. V jižní části mikulovské podoblasti, a to jak na Valticku, tak v okolí Novosedel a Dolních Dunajovic jsou rozšířeny písky, které překrývají jílovité sedimenty. Právě odtud, z hlubokých sprašových nebo lehčích hlinitých půd, čerpá vinná réva širší škálu živin pro tvorbu aromatických látek a výraznější tóny extraktu. Dává tak vzniknout vínům se zcela jiným charakterem než v jiných podoblastech.

> Výpis vinařů a vinných sklepů z mikulovské podoblasti

> vinařská muzea
> vinařské zajímavosti
> kalendář vinařských akcí
> Výpis ostatních turistických cílů a služeb z mikulovské podoblasti na www.jizni-morava.cz

Vinařské trasy v mikulovské podoblasti:

Mikulovská vinařská stezka , Vinařská naučná stezka Mikulov, Naučná vinařská stezka Valtice

Doporučené www stránky s turistickými informacemi a vinařskými turistickými programy:

www.mikulov.cz - oficiální stránky města Mikulov s dostatkem turistických informací včetně kulturního kalendáře a databází služeb.

www.visitmikulov.com - stránky města Mikulova zaměřené na turistiku. Naleznete zde informace o historii, památkách a přírodních zajímavostech z města a okolí. Součástí je fotogalerie.

www.mikulovskoregion.cz - oficiální stránky mikulovského regionu. Mají sekci turistika s informacemi o zajímavostech v obcích regionu včetně rozsáhlých databází služeb včetně ubytovacích.

www.novosedlynamorave.cz - prezentace vinařských firem z obce Novosedly a vinařská naučná stezka Stará Hora.

www.lednice.cz - oficiální stránky města Lednice. V sekci "turistika" najdete dostatek informací o službách a mapy.

www.pasohlavky.cz - stránky obce a rekreační oblasti Pasohlávky. Naleznete zde dostatek informací o možnostech rekreace, koupání a vodních sportů v oblasti Horní Novomlýnské nádrži. Ubytování a stravování.

www.radnice-valtice.cz - oficiální stránky města Valtice. Najdete zde informace o historii a turistických zajímavostech města a Lednicko-valtického areálu včetně databází služeb.

www.salonvin.cz - prezentace naší nejvyšší soutěže vín Salon vín České republiky. Seznam vín Salonu, otevírací doby, e-shop.

Turistická a vinařská informační centra:

Turistické informační centrum Mikulov
Náměstí 1, 692 01 Mikulov
tel.: 519 510 855
e-mail: tic@mikulov.cz,
www.mikulov.cz

Turistické informační centrum Lednice
Zámecké nám. 68, 691 44 Lednice
tel.: 519 340 986
e-mail: tic@lednice.cz,
www.lednice.cz

Turistické informační centrum Pasohlávky
Obecní úřad Pasohlávky, 691 22
tel.: 519 427 624
e-mail: tic@pasohlavky.cz,
www.pasohlavky.cz

Turistické informační centrum Valtice
Nám. Svobody 4, 691 42 Valtice
tel.: 519 352 978
e-mail: tic.info@radnice-valtice.cz
www.radnice-valtice.cz

Velkopavlovická podoblast | Slovácká podoblast | Znojemská podoblast

 

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína