Mezinárodní soutěž vín VinoForum 2013 Pardubice

Dvacátý druhý ročník mezinárodní přehlídky vín VinoForum je součástí 16. ročníku Pardubického festivalu vína a navazuje na předcházející konkurzy, které se v uplynulých letech uskutečnily na Slovensku, ve Slovinsku,v České republice, v Chorvatsku a v Rakousku. Jejich cílem bylo porovnávat kvalitu vín středoevropského původu se zbytkem světa.
Dále pak má posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.

Nejdůležitější informace:
- termín soutěže: 29. - 31. 7. 2013 v hotelu Euro v Pardubicích

- přihlášky se vyplňují elektronicky přes www.elwis.cz

- termín uzávěrky přihlášek: 17. 7. 2013
- Vzorek vína musí být doložen 6 ks lahví o objemu 0,375, 0,5 nebo 0,75 litrů. Vzorky se stávají majetkem organizátora.
- Vinařský fond přispívá polovinu hodnoty přihlašovacího poplatku na první 2 vzorky (tuzemští producenti platí organizátorovi soutěže již sníženou sazbu)
- Zvýhodněný přihlašovací poplatek pro tuzemské vinaře na první dva vzorky je: 750,- za 1 vzorek, 1.250,- za 2 vzorky. ), za každý další vzorek 600,-. Platí se pouze za prvních 5 přihlášených vzorků! Ostatní jsou osvobozeny od poplatku!
- slavnostní vyhlášení proběhne v pátek 23. 8. 2013 během oslav vín na Pardubickém zámku během tradičního, již 16. ročníku, Pardubického festivalu vína

Přihlašovatel doručí vzorky na svoje náklady
od 10. do 17 . července 2013 na jedno z následujících sběrných míst:
- Czech Marketing, s.r.o., Sladkovského 433,
Pardubice 530 02, tel./fax: +420 466 657 585
- Vinařství Vladimír Tetur, Žižkovská ul., Velké
Bílovice, tel.: 603 253 529, p. Tetur
- Víno Blatel, Blatnice pod. Sv. Antonínkem 855,
tel.: 777 707 229, p.Křápek
- Prodejna vín v Louckém klášteře ve Znojmě,
tel.: 606 702 165, p. Matula


V případě jakýchkoli dotazů se na mne neváhejte obrátit.

Soubory ke stažení

Statut soutěže VinoForum Pardubice 2013
pdf, 329329

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína