Decanter World Wine Awards 2013 London - informace pro vinaře

Aktualizování - nahrány nové tabulky k vyplnění.

Termíny dodání vzorků a podkladů, viz níže.
Účast na soutěži je podporována Vinařským fondem za těchto podmínek:
- zájem min. 2 vinařů na výstavu
- podpora Vinařského fondu je ve výši 50 % účastnických poplatků za vzorek, max. bude podpořena účast 2 vzorků z 1 firmy (další vzorky je možno přihlásit, ale vinař bude od 3. vzorku platit 100% přihlašovacích poplatků).
- Doprava hrazena 100 % ze svozového místa Národní vinařské centrum Valtice.


********************************************************
Aktualizace 26.2.2013: dostali jsme od organizátorů nové tabulky k vyplnění. Je to xlsx soubor - pozor má 2 listy - jeden list pro údaje o vinařství, druhý o vínech. Dále máte nahránu kopii s českými překlady jednotlivých položek. POZOR - vyplňujte tu originální anglickou verzi, v české nefungují rolovací nabídky u některých položek. (pk)
********************************************************


Přihlašovací poplatek: na základě počtu vzorků vám Národní vinařské centrum, o.p.s. vystaví fakturu v Kč (výše v Kč bude odvozena od přihlašovacího poplatku v zahraniční měně, přepočítaného podle aktuálního kurzu). Fakturovaná částka již bude snížena o podporu Vinařského fondu. Celní poplatky plně hradí firma, která přihlásila vzorek na hodnocení.

Místo dodání vzorků a podkladů: prostory Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, Valtice
Kontaktní osoba: Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier NVC, mobil: +420 602 470 262, tel. 519 352 072
Veškeré podklady (přihlášky, statuty, informace) k jednotlivým soutěžím jsou v příloze, případně se přihlášky vyplňují on-line na webové stránce soutěže. Materiály jsou v angličtině; v případě potřeby vám individuálně poradíme a pomůžeme s vyplněním přihlášek a odpovíme případné nejasnosti.


Informace pro vinaře:
- podpora Vinařského fondu je ve výši 50 % účastnických poplatků za vzorek, max. bude podpořena účast 2 vzorků z 1 firmy (další vzorky je možno přihlásit, ale vinař bude od 3. vzorku platit 100% přihlašovacích poplatků).


Decanter World Wine Awards 2013 London

• Termín přihlášek on-line - do 1.3. 2013 12,00 hod.
• Etiketa: přilepit na přepravní karton kvůli identifikaci vína
• Karton musí být označen štítkem: „DELIVERY LABEL” viz. příloha. Neoznačené kartony nebudou převzaty.
• Přihlašovací poplatek: 110,00 liber/vzorek + DPH
• Přihláška: on-line registrace zde: https://www.decanterawards.com/CreateAccount.aspx?CompTag=DWWA13
• Papírovou přihlášku lze vyplnit na počítači, stačí zaktivovat příslušný řádek
• Přihláška: papírová forma viz. příloha se vyplňuje 1x, přihláška vína se vyplňuje pro každé víno.
• Vyplněnou přihlášku vinařství i vína v .PDF musíte doručit nejpozději 5.3.2013 do kanceláře NVC !!!
• Počet lahví: 4 ks o objemu 0,75 l mimo přírodně sladkých vín, 6 ks přírodně sladká vína (plně adjustované láhve s originální etiketou)
• Min. množství vína pro přihlášení do soutěže 1 800 lt. vína, výjimka je u sladkých vín (ledové, slámové) zde je potřeba min. 450 lt. vína
• Vyplnit tabulku vín v excelu viz. příloha a zaslat na narodni@vinarskecentrum.cz
• Vzorky vín na soutěž doručte v termínu od 4.3.2013 do 5.3.2013
• Případné další informace: https://dwwa.ipcmediasecure.com/ , Tel: +44 (0) 1622 832 640

Soubory ke stažení

České překlady přihlášky - pouze pro orientaci - vyplňute anglický originál (xlsx)
xlsx, 1027065
Přihláška - originál anglicky k vyplnění (xlsx)
xlsx, 1320583
Tabulka přihlášených vín pro NVC
xls, 80896
Technické podklady k soutěži Decanter 2013
doc, 115712
Štítek na karton Decanter 2013
pdf, 203377

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína