Zahraniční soutěž - Vinalies Internationales Paris 2013

Informace pro vinaře

Technické podklady k přihláškám na mezinárodní výstavy v roce 2013
Termíny dodání vzorků a podkladů, viz níže.
Účast na soutěži je podporována Vinařským fondem za těchto podmínek:
- zájem min. 2 vinařů na výstavu
- podpora Vinařského fondu je ve výši 50 % účastnických poplatků za vzorek, max. bude podpořena účast 2 vzorků z 1 firmy (další vzorky je možno přihlásit, ale vinař bude od 3. vzorku platit 100% přihlašovacích poplatků).
- Doprava hrazena 100 % ze svozového místa Národní vinařské centrum Valtice.

Přihlašovací poplatek: na základě počtu vzorků vám Národní vinařské centrum, o.p.s. vystaví fakturu v Kč (výše v Kč bude odvozena od přihlašovacího poplatku v zahraniční měně, přepočítaného podle aktuálního kurzu). Fakturovaná částka již bude snížena o podporu Vinařského fondu. Celní poplatky plně hradí firma, která přihlásila vzorek na hodnocení.

Místo dodání vzorků a podkladů: prostory Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, Valtice
Kontaktní osoba: Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier NVC, mobil: +420 602 470 262, tel. 519 352 072
Veškeré podklady (přihlášky, statuty, informace) k jednotlivým soutěžím jsou v příloze, případně se přihlášky vyplňují on-line na webové stránce soutěže. Materiály jsou v angličtině; v případě potřeby vám individuálně poradíme a pomůžeme s vyplněním přihlášek a odpovíme případné nejasnosti.

Informace pro vinaře:
- podpora Vinařského fondu je ve výši 50 % účastnických poplatků za vzorek, max. bude podpořena účast 2 vzorků z 1 firmy (další vzorky je možno přihlásit, ale vinař bude od 3. vzorku platit 100% přihlašovacích poplatků).
- Podpora na další zahraniční soutěže v letošním roce včetně podmínek bude projednána na nejbližší radě Vinařského fondu nejdříve 17.1. 2013.Vinalies Internationales 2013 Paris

• Termín přihlášek: do 11.1.2013
• Poplatek 135 € + DPH/vzorek
• Přihlášku ve formátu PDF vyplňte písemně, naleznete ji v příloze.
• Takto vyplněnou přihlášku zašlete emailem narodni@vinarskecentrum.cz do 11.1.2013
• Vzorky je nutno doručit do NVC: 11.1.2013 a 14.1.2013 !!! Po tomto datu vzorky nepřijímáme.
• Se vzorky doručte i originál přihlášku do 14.1.2013
• Přiložte originál etikety (přední i zadní) přihlašovaného vína – 6x (1x nalepíte na přihlášku + 5 ks přiložíte k přihlášce)
• Analytický rozbor vína (max. rok starý): přiložte kopii v AJ
• Počet lahví 6 ks bez rozdílu objemu (plně adjustované láhve s originální etiketou)
• Karton řádně označte názvem soutěže Vinalies Internationales 2013 a textem: „Samples of no commercial value“
• Vína musí být vyrobeno více jak 1 000 litrů, u speciálních vín více jak 100 litrů.
• Další informace u pořadatele soutěže: www.vinalies-internationales.com, Tel: +33 158 52 20 20
• Vyplnit tabulku vín v excelu viz. příloha a zaslat na narodni@vinarskecentrum.cz

Soubory ke stažení

Přihláška Vinalies Internationales Paris 2013
pdf, 103553
Tabulka přihlášených vín Vinalies Internationales Paris 2013
xls, 80896
Technické podklady k soutěži Vinalies Internationales Paris 2013
doc, 115712
Popis kartonu
doc, 20480

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína