Pilotní kurz Moderní vinař

Informace pro zájemce o absolvování pilotního kurzu

Vážená paní, vážený pane,
rádi bychom Vás informovali o jedinečné příležitosti zúčastnit se 1. pilotního běhu nově připravovaného kurzu Moderní vinař – vzdělávání pro úspěch na současném trhu. Jedná se o moderní kombinovanou formu vzdělávání o víně, kterou připravilo Národní vinařské centrum ve spolupráci se Svazem vinařů ČR. Tento vzdělávací program je určen zaměstnancům a OSVČ v oblasti vinohradnictví a vinařství v Jihomoravském kraji.

Kurz má dvě části: e-learning a praktické školení. V e-learningové části jsou zpracována základní témata o víně, jako např. založení a výsadba vinice, pěstování révy vinné, výroba vína, základy chemické analýzy vína, vinařská legislativa a marketing. Tuto část mohou zájemci prostudovat v libovolnou dobu a individuálním tempu (do zahájení praktické části, viz níže). Součástí kurzu jsou odborné texty, obrazová dokumentace a ukázkové videoprezentace. Každá kapitola je ukončena testem, který ověřuje pochopení a nastudování učiva. Druhou částí je praktické dvoudenní školení, které proběhne v přednáškovém sále Národního vinařského centra ve Valticích ve dnech 22. - 23. 1. 2013. Jeho náplní je zopakování učiva, nácvik praktických dovedností a závěrečná zkouška. Hlavním cílem školení je ověření funkčnosti a nastavení e-learningu a získání zpětné vazby na absolvovaný kurz.

Vytvoření kurzu i jeho pilotní odzkoušení je financováno z globálního grantu Jihomoravského kraje z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo projektu CZ.1.07/3.2.04/03.0047. Pro účastníky pilotních běhů je zdarma. Současně bude pro ně zajištěno celodenní občerstvení a pro zájemce i nocleh.

Více informací a přihlášky: Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, 691 42, Valtice, Ing. Petr Gondáš, petr.gondas@vinarskecentrum.cz, 519 352 072, 602 470 261.

{soubory files_aktuality_2690}

Soubory ke stažení

doc, 113664

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína