Výzva ke sdružení finančních prostředků

Aktualizováno - přidán odkaz na aktuální seznam dárců a výši finančních prostředků

Vážení členové Svazu vinařů České republiky, vinaři, vinohradníci, obchodníci s vínem, zástupci vinařských obcí a další zúčastnění, již delší dobu probíhá debata kolem návrhu ministra financí na, ve vinařských státech Evropy zcela ojedinělou, změnu nulové sazby spotřební daně. A to na sazbu Kč 10,- na litr tichého vína. Toto opatření, které by mělo vstoupit v platnost od 1. ledna 2014, způsobí zdražení vína o uváděných Kč 10,-, ale také o další položky.

Jedná se o DPH, náklady spojené s vedením celních skladů, vedení nové administrativy, zvýšené personální náklady a podobně. Dle našich odhadů zvýšení až o Kč 17,- na litr, což představuje zdražení vína až o 23 %.

Je téměř jisté, že režim správy, vybírání a kontroly spotřební daně bude prakticky shodný s tím, jak je v současnosti realizován u šumivých vín a lihu. To znamená:

- povinnost zřídit celní (daňový) sklad se všemi dopady,
- povinnost plátce složit správci daně zajištění daně - finanční prostředky nebo zástavu,
- manipulaci s vínem nahlásit elektronickou cestou celnímu orgánu a přepravu finančně zajistit,
- vést příslušnou evidenci, provádět pravidelnou kalibraci nádob na výrobu vína, strpět kdykoli kontrolu ze strany celní správy.

Zavedení nenulové sazby spotřební daně tvrdě dopadne na všechny pěstitele hroznů, výrobce vína, obchodníky vínem a potažmo i na navazující odvětví, která svoji činnost neodlučitelně spojují s vínem. Máme na mysli ubytovací zařízení, restaurace, vinařské obce, potažmo celé vinařské regiony.
Náš boj proti tomuto záměru již dospěl do fáze, kdy je nezbytné použít sofistikovanější argumenty a nástroje.

Za tímto účelem jsme uzavřeli smlouvu na zpracování kvalifikované „Analýzy dopadů zavedení nenulové sazby spotřební daně na tichá vína“ s poradenskou společností Ernst & Young Česká republika, která patří mezi ty nejuznávanější a nejrenomovanější v oboru a to v celosvětovém měřítku. Smyslem je definitivně a v širších souvislostech kvantifikovat odhady dopadů tohoto opatření na vinařskou komunitu, navazující odvětví, vinařské regiony. A ve stínu těchto nákladů, jaké se dají respektive nedají očekávat výnosy pro státní rozpočet. Počítáme také s kvalifikovanou právní a daňovou oponenturou tohoto návrhu. A v neposlední řadě s PR podporou, abychom medializovali naše požadavky v co největší míře.

S výše uvedenými kroky jsou zcela logicky spojeny finanční výdaje. Odhadujeme částku kolem jednoho milionu korun. Svaz vinařů ČR takovými prostředky nedisponuje.

Proto vyzýváme Vás všechny, kteří se hrozbou zavedení spotřební daně cítíte být ohroženi, abyste přispěli finančními prostředky a podělili se s námi o náklady spojené s bojem proti tomuto opatření. Současně tak jasně dáme najevo, že jsme profesní skupina schopna spolupráce a že jsme v zásadních postojích jednotní.

JUDr. Tibor Nyitray
předseda Svazu vinařů České republiky

***************************************************************************************
Odkaz na aktuální seznam dárců a výši vybraných prostředků ZDE
***************************************************************************************

Pokyny k platbě:

- pro plátce je připravena Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
- poskytnuté částky budou shromážděny na zvláštním účtu
- prostředky budou použity pouze na náklady spojené s výše uvedenými účely
- o použití případného zůstatku rozhodne představenstvo SV ČR s ohledem k návrhům poskytovatelů
- plátci budou průběžně zveřejňováni na webových stránkách SV ČR, www.svcr.cz
- výše příspěvku je dobrovolná, minimálně však:
Kč 500,- od fyzických osob
Kč 1000,- od právnických osob a vinařských sdružení

Svoje platby, prosím, posílejte na zvláštní účet SV ČR v KB:
č.ú.: 107-3396940237 / 0100

S uvedením jména a příjmení, anebo názvu společnosti či sdružení a zároveň nás elektronickou zprávou zaslanou na svcr@svcr.cz informujte o provedené platbě. Následně bude se zájemci uzavřena Smlouva o poskytnutí finančních prostředků, nebo Darovací smlouva.

{soubory files_aktuality_2678}

Soubory ke stažení

pdf, 292270

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína