Food and Wine festival Korea - informace pro vinaře

Ve dnech od 12. do 15. října 2012 se ve městě Tedžon v Korejské republice uskuteční mezinárodní veletrh Food and Wine. Hlavními sponzory akce je Magistrát města Tedžonu, Ministerstvo potravinářství, zemědělství a rybářství Korejské republiky a Korejská organizace cestovního ruchu. Předpokládá se účast firem z minimálně 18 zemí světa. Českým výrobcům se naskýtá příležitost prezentovat své výrobky za výhodných podmínek.

Dne 3. dubna 2012 proběhlo jednání vedoucího ekonomického úseku Zastupitelského úřadu ČR v Soulu (ZÚ) M. Sklenky s ředitelem divize průmyslu a cestovního ruchu na Magistrátu města Tedžonu (Daejeon) p. Čon Bjong-ikem (Chon Byung-Ick) s cílem projednat možnosti prezentace českého vinařství v rámci mezinárodního veletrhu „Food & Wine Festival Daejeon 2012“ (IFWF). V rámci jednání, poté co jihokorejská strana získala od ZÚ základní informace o českém vinařství, tradici výroby vína a jeho exportu, bylo dohodnuto, že ČR získá statut čestného hosta společně s některými vinařskými velmocemi (jako např. Chile, Argentina, Španělsko, Francie, Itálie, Austrálie, Nový Zéland), což bude mj. znamenat, že:

• oficiální zástupce gremiální organizace v ČR získá prostřednictvím ZÚ pozvání ze strany organizátorů na veletrh s placenou letenkou a ubytováním během veletrhu
• představitelé českých vinařských podniků dostanou bezplatné ubytování během konání veletrhu (max. 2 zástupci na 1 firmu)
• ČR získá 1–5 stánků k prezentaci českého vína (1 ze stánků bude sloužit ZÚ k všeobecné propagaci ČR).

Vzhledem k výše uvedenému, ZÚ Soul vyzývá zástupce české vinařské komunity k účasti na tomto mezinárodním veletrhu za preferenčních podmínek, které se ZÚ podařilo s organizátory vyjednat. V návaznosti na žádost organizátorů byl stanoven termín pro předběžné přihlášky českých účastníků na 20. května 2012. Přihlášky je třeba zaslat na ekonomický úsek ZÚ Soul (Yeni Park nebo Hye-jin Jeon na e-mail: ctoseoul@gmail.com, popř. přímo na VEÚ M. Sklenku: msklenka@gmail.com).

Pro výrobce a exportéry vína se nabízí jedinečná šance k proniknutí na místní trh s velkým odběratelským potenciálem (téměř 50 mil. obyvatel). Především díky vysoké kupní síle místních obyvatel (Korejská republika je 12. největší ekonomikou světa, HDP na osobu činí více než 30 000 USD) a průměrně vyšší cenové hladině na jihokorejském trhu (Korejská republika patří s Japonskem k nejdražším zemím nejen v Asii, ale v rámci mezinárodního průzkumu Boston Consulting Group vůbec na celém světě). Konkurenční výhodu českým vinařům nabízí rovněž skutečnost, že od 1. července 2011 je předběžně uplatňována dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou. Poslední úspěchy vývozců vína z Chile, která rovněž uzavřela s Korejskou republikou dohodu o volném obchodu, to v praxi jednoznačně potvrzují.
ZÚ nabízí účastníkům z ČR pomoc při vyhledání vhodného lokálního importéra/distributora během veletrhu a současně, v případě zájmu, je možné využít pobyt k organizaci samostatné prezentačně-degustační akce v hlavním městě v Soulu v Czech InfoCenter (budova Castle Praha Corp.).

Cílem ZÚ je účastí na veletrhu především představit různorodost produkce českých vín, přesvědčit o jejich kvalitě a do budoucna vzbudit zájem o jejich dovoz na místní trh. Ze zkušenosti lze předpokládat, že lokálnímu vkusu budou vyhovovat především česká bílá vína sladší chuti, a též velmi vysoce ceněná ledová vína (dnes dovoz především z Kanady). Obecně platí, že nejprodávanějšími druhy vín jsou dnes zde Cabernet Sauvignon a Merlot (červené víno) a Chardonnay (bílé víno). Hlavním prodejním kanálem vína jsou supermarkety. Více než 72 % vína se konzumuje v domácím prostředí. Trh s vínem představuje prodejní kapacitu cca 66 mil. litrů/rok. Podle statistik prodejců je nejprodávanější kategorií vína segment v ceně kolem 20 USD za láhev. Korejská republika má sice vlastní produkci vína (převážně červené a sladké, nejnižší kvality, naprosto není konkurencí dovozu). Největší dovoz vína připadá na produkci z Francie, USA, Chile, Španělska, Itálie a Austrálie.

IFWF 2012 se uskuteční v tedžonském konferenčním a výstavním centru (DCC+DTEC) od 12. do neděle 14. října 2012. Výstavní stánky budou mít standardní rozměr 3x3 m. Z výsledků předešlých ročníků tohoto veletrhu lze usuzovat, že akci navštíví zhruba 150 tisíc lidí z řad laické i odborné veřejnosti. Veletrh je organizován společností Daejeon International Marketing Enterprise ve spolupráci s Korejskou asociací sommeliérů. Hlavními sponzory akce je Magistrát města Tedžonu, Ministerstvo potravinářství, zemědělství a rybářství Korejské republiky a Korejská organizace cestovního ruchu. Předpokládá se účast firem z minimálně 18 zemí světa.

Tedžon je 5. největší jihokorejskou metropolí (1,5 mil. obyvatel) a hlavním městem province Jižní Čchongčchung (Chungcheongnam-do). Nachází se 170 km na jih od hlavního města. Cesta vlakem ze Soulu do Tedžonu trvá zhruba 1 hodinu. (rychlovlak KTX). Tedžon, který byl v roce 1993 místem světové výstavy (EXPO 1993), které se zúčastnila CR, je dnes rovněž významným sídlem vládních orgánů a institucí, jež jsou umístěny v Národním vládním komplexu. Město Tedžon je ve světě rovněž známo jako jihokorejské Silicon Valley díky tomu, že je zde umístěno více než 200 univerzitních, vědeckých a výzkumných center a nespočet ITC firem (cluster známý jako Daedok Innopolis), a to včetně Samsung Electronics či LG).

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína