Zahraniční soutěž - MUNDUSVini 2012, Německo

Informace pro vinaře

Technické podklady k přihláškám na mezinárodní výstavy v roce 2012
Termíny dodání vzorků a podkladů, viz níže.
Účast na soutěži je podporována Vinařským fondem za těchto podmínek:

- zájem min. 2 vinařů na výstavu
- podpora Vinařského fondu je ve výši 50 % účastnických poplatků za vzorek, max. bude podpořena účast 3 vzorků z 1 firmy (další vzorky je možno přihlásit, ale vinař bude od 4. vzorku platit 100% přihlašovacích poplatků).
- Doprava hrazena 100 % ze svozového místa Národní vinařské centrum Valtice.

Přihlašovací poplatek: na základě počtu vzorků vám Národní vinařské centrum, o.p.s. vystaví fakturu v Kč (výše v Kč bude odvozena od přihlašovacího poplatku v zahraniční měně, přepočítaného podle aktuálního kurzu). Fakturovaná částka již bude snížena o podporu Vinařského fondu.

Místo dodání vzorků a podkladů: prostory Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, Valtice
Kontaktní osoba: Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier NVC, mobil: +420 602 470 262, tel. 519 352 072
Veškeré podklady (přihlášky, statuty, informace) k jednotlivým soutěžím jsou v příloze, případně se přihlášky vyplňují on-line na webové stránce soutěže. Materiály jsou v angličtině; v případě potřeby vám individuálně poradíme a pomůžeme s vyplněním přihlášek a odpovíme případné nejasnosti.


MUNDUSVini 2012, Německo

• Termín přihlášek: do 11.6.2012 on-line: webpass.meininger.de nebo faxem: +49 (0) 63 21 / 89 08 95 40
• Poplatek 140€/vzorek
• Originál etiketa (přední i zadní) přihlašovaného vína – 1x
• Vyplněná přihláška online na https://www.webpass-online.com/en/node/add/sample/112257 nebo tištěná podoba faxem (podklady viz. příloha PDF)
• Pokud jste se již registrovali v minulých letech, stačí zadat pouze heslo. Pokud přihlašujete vína poprvé musíte se registrovat!
• Vyplněná přihláška tištěná podoba 1x originál, u on-line 1x KOPIE do NVC se vzorky, do 11.6.2012
• Registrace on-line přihlášky nebo tištěnou přihlášku faxem si zajišťuje vinařská firma sama.
• Vzorky doručit: 11.6. 2012 od 7,30 do 15 hod.
• Tel: +49 (0) 63 21 / 89 08 95 00
• Počet lahví 6 x 0,75 l, nebo 6 x 0,35 l; 0,2 l (plně adjustované láhve s originální etiketou)
• Každý karton vína musí být označen textem MundusVini 2012
• Doručit podklady včetně lahví do Národního vinařského centra: 11.6.2012 od 7,30 do 15 hod.
• www.mundusvini.com
• Vyplnit tabulku vín v excelu viz. příloha a zaslat na narodni@vinarskecentrum.cz

• Upozornění o návozu vzorků: v pondělí 21.5.2012 vám bude umožněn vjezd do areálu Státního zámku Valtice, mimo pondělí je vjezd do areálu ZAKÁZÁN, parkovat je možno pod zámkem a vzorky přinést ručně popř. na rudlu!!!

Soubory ke stažení

Přihláška a kategorie MUNDUSVini 2012
pdf, 1177673
Technické podklady k soutěži MUNDUSVini 2012
doc, 119296
Tabulka přihlášených vín pro NVC
xls, 80896

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína