AWC Vienna 2012 - Informace pro vinaře

Technické podklady k přihláškám na mezinárodní výstavy v roce 2012
Termíny dodání vzorků a podkladů, viz níže.
Účast na soutěži je podporována Vinařským fondem za těchto podmínek:
- zájem min. 2 vinařů na výstavu
- podpora Vinařského fondu je ve výši 50 % účastnických poplatků za vzorek, max. bude podpořena účast 3 vzorků z 1 firmy (další vzorky je možno přihlásit, ale vinař bude od 4. vzorku platit 100% přihlašovacích poplatků).
- Doprava hrazena 100 % ze svozového místa Národní vinařské centrum Valtice.

Přihlašovací poplatek: na základě počtu vzorků vám Národní vinařské centrum, o.p.s. vystaví fakturu v Kč (výše v Kč bude odvozena od přihlašovacího poplatku v zahraniční měně, přepočítaného podle aktuálního kurzu). Fakturovaná částka již bude snížena o podporu Vinařského fondu.

Místo dodání vzorků a podkladů: prostory Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, Valtice
Kontaktní osoba: Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier NVC, mobil: +420 602 470 262, tel. 519 352 072
Veškeré podklady (přihlášky, statuty, informace) k jednotlivým soutěžím jsou v příloze, případně se přihlášky vyplňují on-line na webové stránce soutěže. Materiály jsou v angličtině; v případě potřeby vám individuálně poradíme a pomůžeme s vyplněním přihlášek a odpovíme případné nejasnosti.


AWC Vienna 2012

• Termín přihlášek: do 6.5.2012 on-line nebo faxem: +43/ 1 / 88 60 181 nebo emailem: office@awc-vienna.at
• Poplatek 60 EURO/vzorek + DPH
• Originál etiketa (přední i zadní) přihlašovaného vína – 1x
• Vyplněná přihláška online na https://www.awc-vienna.at/portal/views/login.xhtml;jsessionid=670028F20A4CB8504606BEE79DC4FE87 nebo faxem (podklady viz. příloha)
• Vyplněná přihláška tištěná podoba do NVC se vzorky do 21.5.2012
• Registrace on-line přihlášky nebo tištěnou přihlášku faxem si zajišťuje vinařská firma sama
• Návod na registraci a zápis najde viz. níže
• Vzorky doručit: 21.5.2012 od 7,30 – 15,00 hod.
• Tel: + 43 / 1 / 88 60 181
• Počet lahví 3 ks (plně adjustované láhve s originální etiketou)
• Při současném přihlášení 6 vzorků jsou další 3 vzorky bez poplatku (9 vzorků za cenu 6 vzorků)!
• • Doručit podklady včetně lahví do Národního vinařského centra: 21.5.2012 od 7,30 – 15,00 hod.
• www.awc-vienna.at
• Vyplnit tabulku vín v excelu viz. příloha a zaslat na narodni@vinarskecentrum.cz

• Upozornění o návozu vzorků: v pondělí 21.5.2012 vám bude umožněn vjezd do areálu Státního zámku Valtice, mimo pondělí je vjezd do areálu ZAKÁZÁN, parkovat je možno pod zámkem a vzorky přinést ručně popř. na rudlu!!!

Soubory ke stažení

Kategorie soutěže AWC Vienna 2012
pdf, 115354
Tabulka přihlášených vín pro NVC
xls, 80896
Technické podklady AWC Vienna 2012
doc, 116736
Papírová přihláška AWC Vienna 2012
pdf, 225311

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína