Svaz vinařů České republiky zvolil nové vedení

Ve Velkých Bílovicích proběhlo 21. 2. 2012 jednání řádné valné hromady Svazu vinařů ČR, které mělo jako hlavní program jednání zvolit nové vedení Svazu. Vzhledem k tomu, že se jediný kandidát na předsedu Ing. Jiří Sedlo, CSc. své kandidatury vzdal a nový kandidát nebyl z důvodu termínů daných Stanovami navržen, povede Svaz vinařů ČR znovuzvolený místopředseda pro Moravu Ing. Josef Svoboda, ředitel společnosti Habánské sklepy, spol. s r.o.

„Valná hromada ani volba nebyla tak rušná, jak řada členské základny včetně mě očekávala. Byli jsme připraveni diskutovat a hledat řešení problémů, které se v posledních dnech a týdnech objevovaly, ale nikdo z členů kritizujících aktivity a směřování Svazu bohužel nakonec nevystoupil, ani nepřednesl žádný konkrétní návrh. Rád bych však všem členům Svazu slíbil, že budu co možná nejlépe reprezentovat naše vinaře a v jejich prospěch řešit aktuální vinohradnicko-vinařskou problematiku,“ komentoval místopředseda Svazu vinařů, Josef Svoboda, výsledky valné hromady.
Nově zvolené představeno Svazu se z poloviny skládá ze stávajících členů a poloviny z členů, kteří v uplynulém funkčním období v představenstvu nezasedali. Podle znění stanov z roku 2009 zde zasednou vinaři za jednotlivé podoblasti, kteří byli zvoleni většinou vinařů z příslušné podoblasti:

Jaroslav Chaloupecký - za vinařskou podoblast znojemskou,
Mgr. Ing. Marek Šťastný - za vinařskou podoblast mikulovskou,
Ludvík Maděřič - za vinařskou podoblast velkopavlovickou,
Ing. Bořek Svoboda - za vinařskou podoblast slováckou

a dále vinaři zvolení ze všech členů Svazu:

Ing. Pavel Mayer
Ing. Tomáš Martinec
JUDr. Tibor Nyitray
Ing. Luboš Oulehla

Odborné spolky budou v představenstvu zastupovat navržení členové orgánů příslušných spolků:

Jiří Čábelka – Cech českých vinařů, který je zároveň místopředsedou Svazu pro Čechy
Ing. Hynek Holánek – Moravín
Ing. Petr Marcinčák - EKOVÍN – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.
Ing. Alois Tománek - Sdružení šlechtitelů révy vinné

Dozorčí rada byla obměněna osobou Ctirada Králíka a znovuzvolení byli pánové Ing. František Mádl a Ing. Ladislav Musil.

Představenstvo dostalo za úkol připravit novelu Stanov Svazu, která by v sobě měla zahrnovat hlubší profesionalizaci a následně svolat mimořádnou valnou hromadu nejpozději do 15. 9. 2012, kde bude návrh projednán a také provedena volba předsedy z navržených kandidátů.

Pro informace kontaktujte:
Martin Půček
tajemník SV ČR
martin.pucek@svcr.cz
606 743 231

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína