TZ - Konečně bude mít i Evropa svá biovína. Také čeští ekovinaři budou moci použít na etiketách označení BIO.

agris.cz

Nová pravidla v Unii začnou platit již letos

Evropští ekologičtí vinaři budou moci svou produkci označovat jako „bio“. Od sklizně v tomto roce totiž vstoupí v platnost nová pravidla pro výrobu biovín. Odsouhlasili je minulý týden členové Stálého výboru pro ekologické zemědělství (SCOF). Aby ekologičtí vinaři mohli označení „bio“ pro víno použít, musí samozřejmě splnit řadu daných podmínek.

Biovína budou následně díky novým pravidlům jasně odlišitelná od konvenční produkce. Výrobci na etiketách však musí uvádět evropské logo pro ekologické zemědělství a číselný kód organizace, která provedla certifikaci, a respektovat všechna další pravidla pro označování vín.„Označení ‚bio‘ pro víno, usnadní spotřebitelům orientaci. Doposud nebylo možné ekologicky produkované víno jako ‚bio‘ nazývat, přestože je vinaři vyrobili za dodržení přísných pravidel pro ekologické zemědělství. Víno tak bylo doposud ‚hendikepováno‘ nejen vůči jiným biovýrobkům. Předpona bio se běžně užívá při pojmenování ekologicky vyrobených moštů, šťáv nebo dokonce piva a pálenky,“ uvedla Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, který sdružuje řadu ekologických vinařů.Označení biovíno nebylo možné dosud používat, jelikož do této doby platná pravidla pro "vína vyrobená z ekologicky pěstovaných hroznů“ nepokrývala veškeré postupy zpracování. Produkce vína byla až doposud jednou z posledních odvětví, jež nebyla plně pokryta pravidly pro ekologické zemědělství v rámci nařízení 834/2007.Odsouhlasená pravidla jasně oddělují produkci konvenčních vín a biovín, čímž spotřebitelům poskytují vyšší transparentnost a rozpoznatelnost. To posílí postavení Evropské unie na mezinárodní úrovni, neboť mnoho jiných zemí produkujících biovíno (USA, Chile, Austrálie, Jižní Afrika) již má tyto standardy stanoveny. Podle evropského komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova Daciana Ciolose si spotřebitelé mohou být jisti, že jakékoli víno s označením „bio“ bylo vyprodukováno pomocí přísnějších pravidel produkce.Nová pravidla vytvářejí seznam postupů a látek pro výrobu biovín v rámci platného nařízení (ES) 606/2009 společné organizace trhu s vínem. Jedná se například o zákaz používání kyseliny sorbové a odsířování uvedenými fyzikálními metodami. Obsah siřičitanů nesmí překročit 100 mg/l u červených vín a 150 mg/l u růžových a bílých vín při hodnotě zbytkového cukru nižší než 2 g/l, u všech ostatních vín se maximální obsah oxidu siřičitého musí snížit o 30 mg/l.Mimo tato „nastavbová“ pravidla samozřejmě stále platí obecné postupy, stanovené v rámci nařízení (ES) 606/2009, a také povinnost vyrábět biovína pouze z ekologicky pěstovaných hroznů dle nařízení (ES) 834/2007.Za PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců s využitím informací EUhttp://www.agris.cz/clanek/174660

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína