Informace pro vinaře o možnosti přihlásit víno do mezinárodní soutěže vín za podpory VF - Vinalies Internationales 2012 Paris

Vážení vinaři, Národní vinařské centrum o.p.s. za podpory Vinařského fondu bude v roce 2012 opět zajišťovat společnou účast našich vín na zahraničních soutěží. Přesný seznam podporovaných soutěžích bude zveřejněn v průběhu měsíce ledna 2012, ale již nyní zveřejňujeme výzvu pro první soutěž: Vinalies Internationales 2012 Paris.

Technické podklady k přihláškám na mezinárodní výstavy v roce 2012
Termíny dodání vzorků a podkladů, viz níže.
Účast na soutěži je podporována Vinařským fondem za těchto podmínek:
- zájem min. 2 vinařů na výstavu
- podpora Vinařského fondu je ve výši 50 % účastnických poplatků za vzorek, max. bude podpořena účast 3 vzorků z 1 firmy (další vzorky je možno přihlásit, ale vinař bude od 4. vzorku platit 100% přihlašovacích poplatků).
- Doprava hrazena 100 % ze svozového místa Národní vinařské centrum Valtice.

Přihlašovací poplatek: na základě počtu vzorků vám Národní vinařské centrum, o.p.s. vystaví fakturu v Kč (výše v Kč bude odvozena od přihlašovacího poplatku v zahraniční měně, přepočítaného podle aktuálního kurzu). Fakturovaná částka již bude snížena o podporu Vinařského fondu. Celní poplatky plně hradí firma, která přihlásila vzorek na hodnocení.

Místo dodání vzorků a podkladů: prostory Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, Valtice
Kontaktní osoba: Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier NVC, mobil: +420 602 470 262, tel. 519 352 072
Veškeré podklady (přihlášky, statuty, informace) k jednotlivým soutěžím jsou v příloze, případně se přihlášky vyplňují on-line na webové stránce soutěže. Materiály jsou v angličtině; v případě potřeby vám individuálně poradíme a pomůžeme s vyplněním přihlášek a odpovíme případné nejasnosti.


Vinalies Internationales 2012 Paris

• Termín přihlášek: do 11.1.2012
• Poplatek 135 € + DPH/vzorek
• Přihlášku ve formátu PDF vyplňte písemně, naleznete ji v příloze.
• Takto vyplněnou přihlášku odfaxujte na +33 158 52 30 nebo zašlete emailem vinalies@oenologuesdefrance.fr do 11.1.2012
• Vzorky je nutno doručit do NVC do: 12.1.2012 !!! Po tomto datu vzorky nepřijímáme.
• Se vzorky doručte i originál přihlášku a kopii přihlášky do 12.1.2012
• Přiložte originál etikety (přední i zadní) přihlašovaného vína – 6x (1x nalepíte na přihlášku + 5 ks přiložíte k přihlášce)
• Analytický rozbor vína (max. rok starý): přiložte kopii v AJ
• Počet lahví 6 ks bez rozdílu objemu (plně adjustované láhve s originální etiketou)
• Karton řádně označte názvem soutěže Vinalies Internationales 2012 a textem: „Samples of no commercial value“
• Vína musí být vyrobeno více jak 1 000 litrů, u speciálních vín více jak 100 litrů.
• Další informace u pořadatele soutěže: www.vinalies-internationales.com, Tel: +33 158 52 20 20

Soubory ke stažení

Technické podklady k soutěži Vinalies Internationales 2012
doc, 112128
Přihláška v NJ k soutěži Vinalies Internationales 2012
pdf, 4737354
Přihláška v ANJ k soutěži Vinalies Internationales 2012
pdf, 4709997

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína