Blíží se termín podání prohlášení o zásobách

Vážení vinaři a vinohradníci, do soboty 10. září 2011, respektive do pondělí 12. září 2011 je možno podávat povinná Prohlášení o zásobách zasláním na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Toto datum je posledním dnem, kdy prohlášení musí být na ÚKZÚZ doručeno.

poslední den termínu budete mít jistotu, že prohlášení bylo v pořádku a včas doručeno.

Jak postupovat?

Po přihlášení se na adrese www.registrvinic.cz kliknete na odkaz v levém menu „Registr vinic - Spustit Registr vinic“. V Registru vinic poté kliknete na odkaz v levém menu „Prohlášení o zásobách“. Zobrazí se standardní formulář, který vyplníte. Následně pouhým kliknutím na tlačítko „Odeslat prohlášení“ toto prohlášení odešlete na ÚKZÚZ. Těchto několik málo kroků vás spolehlivě dovede ke splnění povinnosti podání prohlášení.

Je to opravdu tak jednoduché?

Ano, pro identifikaci uživatele na Portálu farmáře stačí pouze uživatelské jméno a heslo pěstitele. Podání prohlášení elektronickou cestou má hned několik výhod: ve formuláři jsou předplněna data o pěstiteli automaticky, před odesláním probíhá kontrola správnosti vyplnění všech povinných položek, máte k dispozici archiv odeslaných prohlášení s možností tisku. Také si snadno ověříte, že ÚKZÚZ Vaše prohlášení v pořádku obdržel – pod odkazem „Seznam prohlášení“ toto potvrzuje Stav zpracování - Přijaté.

Nemáte přístupové jméno a heslo?
Přístup si můžete na počkání nechat zřídit na nejbližší Agentuře pro zemědělství a venkov (AZV). Kontakty jsou k dispozici na adrese: http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/kontakty-na-kazv-azv/. Zřízení přístupu je trvalé, bezplatné a přes portál využijete i další možnosti rychlejší komunikace s resortními úřady.

Máte účet, ale nemůžete se přihlásit?

V případě že Vám heslo vypršelo, nebo jste ho zapomněli, je jedinou možností obrátit se opět na AZV. Zde se nejlépe telefonicky domluvíte na způsobu zpřístupnění účtu. Z bezpečnostních důvodů jsou totiž účty, na které se po celý 1 rok uživatel nepřihlásí, zablokovány.


Ing. Luděk Okleštěk
analytik
CCV Informační systémy I Divize CCV eGovernment
Libušina třída 23, 623 00 Brno I www.ccv.cz
Tel.: +420 517 075 033 I Mob.: +420 775 712 717 I E-mail: ludek.oklestek@ccv.cz

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína