Marketing červených českých vín a příležitosti pro zvýšení jejich prodeje

V české republice je povědomí mnoha lidí spojeno s vynikajícími bílými víny. Z výsledku výzkumu „Víno a český spotřebitel“ (výzkum pro Vinařský fond 2008, Focus Marketing and Social Research) vyplývá, že frekvence konzumace červeného a bílého vína je u našich konzumentů prakticky stejná. Více než dvě pětiny českých konzumentů vína má raději víno červené (44%), o něco méně preferuje víno bílé (42%), zbývajícím konzumentům je to jedno. Hlavní spontánně uváděnou výhodou domácích vín je jejich nižší cena (30%), kvalita (21%) a tuzemský původ, resp. tuzemské suroviny (17%). Nevýhoda je spatřována hlavně v horší reklamě a propagaci (10%).

Ve vztahu k vínům červeným však stále ještě přetrvávají u našich konzumentů mýty o lepších zahraničních červených vínech, o čemž svědčí výsledky marketingových průzkumů trhu.

Často se hovoří o víně v souvislosti se současným životním stylem, diskutuje se o harmonii vína s pokrmy a uměním, o víně a zdraví. Ať si to připouštíme nebo ne, víno se stává stále více nedílnou součástí života řady lidí. Víno je také jedním z přírodních zdrojů antioxidantů. To je historií prověřená záležitost, která se proslavila pod názvem „francouzský paradox“. Tímto termínem je označována skutečnost, že Francouzi – přestože konzumují velké množství nasycených tuků – trpí relativně nízkým výskytem akutních srdečních příhod. Je potřeba mít na paměti, že zároveň k jejich stravovacím návykům však patří i jídelníček bohatý na zeleninu a víno.

Na podporu prodeje červených českých vín jako příležitost ke zvýšení jejich prodeje vznikl projekt „Víno pro zdraví“. Součástí projektu jsou webové stránky www.vinoprozdravi.cz, které jsou určeny všem konzumentům vína a obsahují informace o příznivých účincích vína na lidský organizmus. Na těchto stránkách spolupracuji s celou řadou významných českých lékařů z různých medicínských oborů.

Zdraví prospěšné látky obsažené ve víně, jejichž nejznámějším představitelem je resveratrol, vykazují široké ochranné působení na buňky, tkáně, orgány a celý organizmus.

V současné době řada pracovišť testuje biologické vlastnosti resveratrolu od antioxidačních vlastností a vlivu na aterosklerózu a kardiovaskulární choroby až po antimutagenní efekt a prevenci nádorových onemocnění. Dále se uvádí jeho schopnost bránit stárnutí buněk a organizmu nebo zpomalovat proces degenerace mozku při některých neurologických onemocněních (např. Alzheimerova choroba). Resveratrol sehrává pozitivní roli i u cukrovky (Diabetes melitus 2. typu), jako prevence poškození jater, podporuje funkci imunitního systému a svými antivirálními a antibakteriálními účinky pozitivně ovlivňuje infekce zažívacího traktu nebo chřipky. Velmi významnou úlohu může sehrát i v oblasti reprodukčního zdraví žen i mužů. Z toho vyplývá, že příznivé účinky vína jsou stejně vhodné pro zdraví ženy i muže.

Víno pro zdraví ženy:

V životě ženy jsou především dvě období jejího života, kdy se může příznivý účinek přiměřeného pití vína kladně projevit na jejím zdraví:

1. Období plánování založení rodiny

Dánská studie potvrzuje, že konzumentky vína (2 decilitry za den) ve třiceti procentech snížily, v průběhu jednoho roku, hranici čekání na otěhotnění. Dřívější studie, které prokázaly, že mírná konzumace alkoholu nezmenšuje naději na otěhotnění, byly dále důkladně rozpracovány. Téměř třicet tisíc žen bylo dotazováno na své nápojové zvyky v porovnání s délkou "snažení" o otěhotnění. Obecně na tom byly konzumentky alkoholických nápojů lépe než abstinentky. Bližším sledováním bylo zjištěno, že nejpozitivnější vliv na plodnost mělo právě víno. Ženy, které upřednostňovaly tento nápoj, čekaly na těhotenství nejkratší dobu. (13)

2. Období perimenopauzy a menopauzy (období po 40. roku života ženy)

V knize Víno na zdraví (2010) prof. MUDr. Milan Šamánek, Dr.Sc., FESC a doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc. mimo jiné uvádějí, že americká kardiologická společnost jednoznačně prokázala, že podíl úmrtnosti všech žen na srdeční infarkt od roku 1984 překračuje počet úmrtí u mužů. Úmrtnost žen na srdeční a cévní onemocnění v České republice je rovněž již po několik let vyšší než u mužů. V roce 2008 to bylo o celých 10 %. K vyšší úmrtnosti žen než mužů přispívá mj. jejich delší doba života. Prodlužuje se tedy i délka života zejména v období menopauzy, kdy je počet onemocnění na srdeční infarkt, ale i na cévní choroby nejvyšší. Dalším faktorem, který může způsobit vyšší úmrtnost žen, je změna jejich životního stylu, jenž se stále více podobá životnímu stylu mužů. Zejména stoupá hladina stresu, ženy více kouří a většinou se pohybují méně než muži. Rizikovým faktorem srdečního infarktu u žen je též dlouhodobé používání antikoncepce. Střídmé pití alkoholu chrání proti vzniku onemocnění srdce a cév všechny ženy bez ohledu na věk. (5)
Citované zdroje jsou uvedeny na www.vinoprozdravi.cz.

Víno pro zdraví muže

Stejně tak i v životě mužů jsou především dvě období jeho života, kdy se může příznivý účinek pití přiměřeného pití vína projevit:

1. Období plánování založení rodiny

Příčiny poruch plodnosti již dávno nejsou pouze na straně ženy. Stále více se setkáváme s poruchami plodnosti na straně mužů, kdy dochází ke snížení jednak počtu živých spermií, i k poruchám jejich motility. Obdobná studie u mužů, jako dánská u žen, nebyla zatím provedena. Jedním z důvodů může být i ta skutečnost, že poruchy plodnosti u mužů se výrazně zvyšují v posledním desetiletí. Pití přiměřeného množství vína u mužů má však bezesporu pozitivní vliv na jejich psychiku a tím i schopnost zvládat stres. A to může v tomto období být ku prospěchu věci.

2. Období po 40. roku života

Do dnešního dne bylo publikováno několik stovek prací o pití alkoholu a jeho vlivu na zdravotní stav, které vesměs svědčí o tom, že mírná konzumace alkoholu skutečně snižuje nejen riziko srdečního infarktu, ale i úmrtnost na něj. Z výsledků těchto studií vyplývá snížení rizika srdečního infarktu o 30 – 80 %. (22)

V listopadu 2009 vyšla překvapivá zpráva o studii prováděné po dobu 10 let ve Španělsku u 41 500 osob. Výsledky ukázaly, že nejenom pití malého, ale i velkého množství alkoholu (až 90 g/den) snižuje riziko srdeční choroby. U mužů bylo snížení výskytu srdečního infarktu velmi významné. Další zajímavé výsledky přinesla americké studie, která se orientovala na 8 867 účastníků se zdravým životním stylem. Tito účastníci studie byli štíhlí (BMI pod 25), měli dostatečnou tělesnou aktivitu (nejméně 30 minut/den), nekouřili a jedli velmi zdravu stravu se spoustou zeleniny a ovoce, ryby, polynenasycené tuky a velmi málo tučného masa. V období 16letého sledování kleslo riziko srdečního infarktu u osob, které přiznaly pití 15,0 až 19,9 g alkoholu denně, ve srovnání s abstinenty, až o 62 %. Z této studie vyplývá, že i při zdravém životním stylu, který by již samotný mohl mít dostatečný preventivní vliv, vede pití alkoholu k dalšímu podstatnému snížení rizika srdečního infarktu. (22)

Podle francouzských vědců je pravidelná a mírná konzumace vína také způsobem, jak se vyhnout infarktu u lidí, které toto onemocnění už jednou postihlo. Doktor Lorgeril z francouzské univerzity v Grenoblu studoval spolu se svými kolegy účinek vína na vzorku 353 mužů středního věku (od 40 do 60 let), kteří měli jeden infarkt za sebou. Muži, kteří konzumovali dvě skleničky vína denně, na rozdíl od abstinentů snížili riziko druhého infarktu o 50 %. (13)

V 70. letech bylo prokázáno, že mezi vysoce rizikové faktory výskytu a úmrtí na srdeční infarkt patří jednoznačně cukrovka. Překvapivé bylo posléze zjištění, že mírná spotřeba alkoholu u diabetiků toto riziko významně snižuje. Střídmá konzumace alkoholu nezlepšovala pouze prognózu diabetiků, ale omezovala i riziko vzniku cukrovky 2. typu (37).

Dlouhodobý výzkum bostonské Harvard Medical School prokázal, že pravidelné a mírné pití vína snížilo u sledované skupiny riziko rozvoje dědičné cukrovky téměř o 60 % oproti abstinentům nebo příležitostným konzumentům vína (35).

Lze tedy konstatovat, že pití malého množství alkoholu nejen snižuje samotný výskyt cukrovky, ale má i příznivý efekt na vznik a vývoj aterosklerózy a snižuje významně výskyt srdečního infarktu u osob trpících cukrovkou. Z těchto důvodů by měly preventivně pít malé množství vína nejen osoby se zvýšenou možností výskytu cukrovky, ale i pacienti, kteří již cukrovku mají. Rozhodně by to mělo být suché víno s nízkým obsahem zbytkového cukru. (38)

Mezi muži středního věku, tedy již po padesátce, narůstá nejen riziko srdečních a cévních onemocnění, ale i riziko rakoviny prostaty. Každoročně u nás přibývá více než 3 100 nových případů rakoviny prostaty a přes 1 300 mužů na rakovinu prostaty umírá. Od konce sedmdesátých let se výskyt rakoviny prostaty i úmrtnost na toto onemocnění zhruba ztrojnásobily. Přitom neznáme účinná preventivní opatření nebo preparáty, které by riziko karcinomu prostaty snížily. Nepochybně tedy nelze ignorovat uvedené poznatky o účincích látek obsažených ve víně již proto, že taková pomocná a současná prevence kardiovaskulárních onemocnění i rakoviny prostaty bude pro muže přijatelná a přirozenější než jakékoli umělé preparáty v tabletách. Víno poměrně ideálně naplňuje požadavky kladené na prevenci. Je v doporučených dávkách netoxické, dostupné a relativně levné, konzumovatelné perorálně jako nápoj, obecně pro širokou veřejnost přijatelné, má příznivý efekt u více častých onemocnění a jsou známy mechanismy jeho působení i uvedených příznivých účinků. (23)

V souvislosti s obsahem zdraví prospěšných látek ve víně má prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Následující tři doporučení: „ Doporučení lékařům, aby vzali experimentální poznatky o příznivých účincích bioaktivních látek ve víně vážně a začali organizovat klinické studie ověřující tento protinádorový efekt u rakoviny prostaty v praxi. Doporučení vinařům, aby se pokoušeli při výrobě vína hledat technologie zvyšující obsah polyfenolických bioaktivních látek jako je resveratrol a další . Možná se dočkáme doby, kdy bude na popisu láhve vína uváděno nejen procento alkoholu, ale i obsah těchto zdraví prospěšných látek. A doporučení konzumentům, aby víno pili se zájmem o jeho kvalitu i účinky na zdraví, umírněně a kulturně a přistupovali k němu s respektem jako k přírodnímu zdroji látek, které mohou prospívat zdraví.“

Citované zdroje jsou uvedeny na www.vinoprozdravi.cz.

Přes jednoznačný názor, že pití malého množství vína má příznivý dopad na vznik a rozvoj aterosklerózy, a tím i na srdeční infarkt a mozkovou mrtvici, zůstává stále otevřena otázka, jestli je skutečně pití červeného vína prospěšnější než pití vína bílého.

Bílé víno na rozdíl od červeného vína obsahuje mnohonásobně menší množství zdraví prospěšných látek a jeho antioxidační kapacita je tím ve srovnání s červeným vínem velmi nízká. Důvodem, proč je v červeném víně více antioxidantů, je fakt, že se při výrobě červeného vína ponechává slupka hroznu po určitou dobu fermentovat. Je to právě vinná slupka, která obsahuje tyto zdraví prospěšné látky. Bílé víno nezůstává při fermentaci na slupkách, a proto jsou v něm tyto zdraví prospěšné látky v menším množství.

Průměrná koncentrace resveratrolu se nejčastěji udává u bílých vín 0,2 - 0,8 mg/l, zatímco v červených vínech je jeho střední koncentrace uváděna mnohonásobně vyšší.

A to je pro naše vinaře velká marketingová výzva.

autor: MVDr. Dana Odehnalová, MBA, ředitelka 5P Agency, spol. s r. o.


Článek byl převzat z aktuálního vydání Vinařského obzoru 7-8/2011.

Další obsah aktálního čísla:

343 Obsah
Editorial
344 Richard Stávek: Editorial
Spolkové informace
346 Martin Půček: (ne)Vinařské téma
Česká republika v Evropské unii
348 Jiří Sedlo: Jednání pracovní skupiny „Víno“ při
COPACOGECA 11. 7. 2011, Brusel
Zprávy z OIV
349 Jan Stávek: Porto-hostitel kongresu OIV 2011
Vinohradnictví
350 Pavel Pavloušek: Praktické zkušenosti s odrůdou
Acolon
352 Martin Půček: „Obyčejná“ exkurze
353 Rostislav Gruna: Vinaři-jednoduché podání
povinného prohlášení
354 Pavel Pavloušek: Kategorizace „terroir“ na příkladu
Ryzlinku rýnského
358 Ivana Flajšingerová: Od historie po současnost ve
šlechtění révy vinné v ČR na odolnost k biotickým
faktorům 2. díl
362 Pásové nosiče nářadí NIKO
364 Den vinohradu Agrotec 2011
Vinařská technologie
365 Nová řada generátorů dusíku
380 Patrik Burg, Pavel Zemánek: Zařízení pro teplotní
regulaci nádob ve vinařských provozech
382 Asiya Khafizová, Miloš Michlovský:
Víno kachetinského typu z odrůdy Malverina
388 Jaroslav Libicher: Balíkův výpočet podvojného
odkyselování vína ve vzorcích
TÉMA – Jaká vína do jakých sudů?
366 Marek Špalek: Používání nových dubových sudů na
jižní Moravě a v Čechách
368 Marek Špalek: Velké víno dle Petra Ptáčka
370 Marek Špalek: Velké víno dle Miloše Michlovského
372 K čemu dochází během vypalování sudů?
373 Marek Špalek: Velké víno dle Pavla Vajčnera
375 Marek Špalek: Velké víno dle Prof. Viléma Krause
375 Zajímavosti ze světa bednářství a sudů
376 Marek Špalek: Patří velké víno do dřeva
Polemika
385 Bogdan Trojak: Prvních 9 vín s označením VOC
Modré hory
Portrét
390 Finalista Vinařství roku 2010: Znovín Znojmo
Zprávy
392 Otevřené sklepy na Pálavě
405 2010: VETROPACK prodal více skla
416 Kalendář vinařských akcí
Marketing
393 Petr Gondáš: Podpora a propagace vinařské
turistiky
Obchod vínem
396 Dana Odehnalová: Marketing červených vín
Hodnocení vín
398 S Jakubem Šebestou o IceWine du Monde
400 Martin Křístek: 2011 – VINOFORUM podvacáté
Vinařské aktivity
401 Seminář – Sklepy, búdy, preshúzy – kudy dál?
402 Václav Petrásek: Vinohrady a sklepy v Bořeticích
405 Jaroslav Hladík: Úspěšný projekt Přeshraniční
spolupráce s Rakouskem
406 Jaroslav Hladík: Podruhé za znojemským veltlínem
Vinařská historie
408 Víno a jeho duchovní i zdravotní význam v židovské
tradici
410 Psalo se ve VO před 100 lety: Jak čím se hubí
révokaz
412 Miloš Ondrák: Legenda Proč se víno nazývá vínem
Enogastronomie
414 Pavla Burešová: Letní enogastronomie
Reportáž
419 Roste nové vinařství

více na www.vinarskyobzor.cz

{fotogalerie foto_aktuality_2180}

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína