Národní vinařské centrum vypisuje IV. kolo pro přihlášení do projektu „Certifikace vinařské turistiky“

Už čtvrté kolo úspěšného projektu Certifikace vinařské turistiky se chystá zhodnotit a označit ta nejlepší vinařsko-turistická zařízení. Smaltovou cedulkou se do dnešního dne pyšní 185 zařízení v pěti kategoriích (vinařství, vinný sklep, vinotéka, vinařské ubytování a vinařská restaurace). Cílem projektu je dosáhnout vyšší úrovně kvality služeb pro vinařské turisty měřitelné pomocí nastavených kritérií. Jejím základním cílem je označit a nadstandardně propagovat zařízení, která kvalitou poskytovaných služeb, ale i historickou nebo architektonickou hodnotou objektů reprezentují to nejlepší z vinařské turistiky ve vinařských oblastech Morava a Čechy.

Harmonogram činností certifikace v roce 2011

O certifikaci žádá provozovatel nebo vlastník zařízení elektronickou žádostí adresovanou Národnímu vinařskému centru na certifikace@vinarskecentrum.cz. (žádost viz příloha pod aktualitou ke stažení)

- Sběr žádostí: do 30. srpna 2011.
- Seminář pro nově přihlášená a stávající certifikovaná zařízení: první polovina září 2011.
- Certifikace zařízení: druhá polovina září až říjen 2011.
- Vyhodnocení a konečné verdikty certifikace: listopad 2011.

Povinnosti pro certifikovaná zařízení

Certifikace pro provozovatele vinařského zařízení znamená splnit všechna stanovená kritéria pro konkrétní kategorii a zavázat se k jejich dodržování po celou dobu držení certifikace. Kategorie zařízení, která mohou být certifikována, jsou v souborech pod zprávou ke stažení komprimované v zip nebo v rar. V případě problémů s dekomprimací (rozbalením) je rádi zašleme e-mailem.

Platba za certifikaci

Každé přihlášené zařízení do projektu certifikace uhradí částku 1000 Kč plus DPH a za každý další typ v rámci jednoho objektu zaplatí 300 Kč plus DPH. Tato jednorázová platba je určena na pokrytí části nákladů spojených se samotným procesem certifikace (návštěva zařízení, administrace).

Platba za propagaci

Úspěšně certifikovaná zařízení navíc uhradí částku 1000 Kč plus DPH a za každý další typ v rámci jednoho objektu 300 Kč plus DPH. Tato pravidelná roční platba kryje náklady na zajištění propagace certifikace, náklady spojené s cílenou propagací certifikovaného zařízení jako objektu doporučeného pro vinařskou turistiku a dále náklady na kontrolu certifikovaného objektu. Tuto částku platí úspěšně certifikovaná zařízení čtvrtého kola certifikace od roku 2012.

Úspěšně certifikovaným zařízením budou poskytnuty následující výhody:

• Poskytnutí smaltované tabulky s logem „Vína z Moravy“ nebo „Vína z Čech“ a nápisem v češtině i angličtině „Certifikace vinařské turistiky“ (tabulka musí být viditelně umístěna na certifikovaném zařízení).
• Nadstandardní zvýraznění certifikovaného zařízení na webu www.wineofczechrepublic.cz v Adresáři vinařů, vinných sklepů a vinoték, v sekci „Víno a turistika“ a v interaktivní mapě.
• Nosným produktem propagace je turistický průvodce „To nejlepší z vinařské turistiky na jižní Moravě“ a „To nejlepší z vinařské turistiky v Čechách“, obsahující adresář vinařů, vinných sklepů a vinoték s vyznačenými certifikovanými subjekty a textovou částí věnující se certifikaci. Certifikovaná zařízení budou označena fotografií a vlastním popisem zařízení včetně loga certifikace oproti ostatním v adresáři včetně cizojazyčné mutace materiálů.
• Na certifikovaná zařízení se pohlíží jako na elitní subjekty vinařské turistiky, Národní vinařské centrum i Nadace Partnerství dává těmto subjektům přednost při pořádání novinářských press či fam tripů a doporučuje je zájemcům o vinařskou turistiku jako nejvhodnější cíle k navštívení.
• Dále probíhá propagace certifikovaných subjektů za pomoci spolupracujících médií, zejména prostřednictvím PR agentury Vinařského fondu ČR Omnimedia při realizaci mediální kampaně.
• Možnost zapojit se do soutěže na webu www.vinazmoravy.cz o ceny od certifikovaných zařízení (čtenost aktuality průměrně 1000 osob, počet správných odpovědí průměrně 400)

Upozornění: Certifikovat je možné pouze zařízení, která leží ve vinařských oblastech České republiky (vinařská oblast Morava nebo vinařská oblast Čechy)!

Postup pro zájemce o certifikaci

Zájemci o certifikaci se musí v první řadě důkladně seznámit s certifikovanými kategoriemi a požadovanými kritérii. Pokud se chtějí zapojit do projektu certifikace, vyplní požadovaný formulář s názvem Žádost o certifikaci (dokument ve formátu .doc ke stažení pod aktualitou) a obratem jej zašlou prostřednictvím e-mailu na adresu certifikace@vinarskecentrum.cz.

Pokud žádáte o certifikaci více provozoven na různých místech (adresách), vyplňte formulář opakovaně pro každou z nich.

Žádosti o certifikaci zašlete co nejdříve, poslední budou sbírány a evidovány do 30. srpna 2011! Zařízením, která podají žádost po tomto termínu, není možno garantovat zařazení mezi certifikované objekty do tiskovin připravovaných pro rok 2012 (na internet budou objekty řazeny průběžně).
Na základě zaslané přihlášky Vám budou elektronickou poštou doručeny Certifikační dotazníky, informace o dalším postupu a faktura za certifikaci.

Případné další informace a kontaktní osoba projektu:

Petr Gondáš - manažer projektu a člen kolegia certifikátorů
e-mail: petr.gondas@vinarskecentrum.cz
mobil: 602 470 261

{fotogalerie foto_aktuality_2135}

Soubory ke stažení

Certifikační kritéria (komprimovaná) zip
zip, 654930
Žádost o certifikaci
doc, 183296
Certifikační kritéria (komprimovaná) rar
rar, 644230

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína