Informační kiosky od vinařů ve Velkých Pavlovicích a okolí

ČRo - Brno, 23.6.2011

Host (Zdeněk Karber, místostarosta Velkých Palvovic):

Zatrhneme aktuálně otevřené sklípky, a když se podíváte, tak v tuto chvíli se zobrazilo na mapě konkrétně Velkých Pavlovic čtyři zelené skelničky, takže můžete přesně vědět, nebo víte, kam máte jít.

Moderátor (Hana Ondryášová):

Vinaři z Velkých Pavlovic a dalších čtyř velkých okolních obcí přeběhli dobu. Už jim dokonce nestačí ani moderní prezentace na internetu, svoje potencionální zákazníky z řad turistů oslovují vinaři z tzv. Modrých hor přes dotykové informační kiosky. Velký panel s kontaktní obrazovkou naleznou turisté v každé z obcí, stačí tak třeba sesednout z kola a už jednoduše listovat přehledem otevřených sklepů, restaurací anebo možnostmi ubytování. Více v právě začínajících Otázkách a odpovědích, jejich dobrý poslech vám přeje Hana Ondryášová. No a o přesnější popis toho, jak vše funguje, jsem přímo u infokiosku ve Velkých Pavlovicích poprosila zdejšího místostarostu Zdeňka Karbera.Host (Zdeněk Karber, místostarosta Velkých Palvovic):

Infokiosek funguje v podstatě jako takový zjednodušený počítač, ve kterém je stálý program webových stránek Modrých hor, který je abstrahován tak, aby návštěvník dostal ty základní informace tzn., kde se nachází, co zde může najít, jaké jsou zde atraktivity. A určitý základní popis toho mikroregionu Modré hory, kde se nacházíme a hlavně dostane informaci, o tom že je v Modrých horách, které se týkají, nebo jsou o víně, o červeném víně i o jiném víně, ale hlavně o červeném víně, tak dostane informaci, kde jsou tady vinné sklepy a zejména to, kdy jsou, které vinné sklepy jsou zrovna teďka otevřené, protože to je informace, která je zásadní a která doposud chyběla, proto v tomto projektu je určitá unikátnost. Takže to je to hlavní, co tam návštěvník může najít.Moderátor (Hana Ondryášová):

Tady u infokiosku ve Velkých Pavlovicích se dozvím informace nejenom o místních vinařích, ale i o těch ostatních z mikroregionu?Host (Zdeněk Karber, místostarosta Velkých Palvovic):

Ano, mikroregion Modré hory se skládá z pěti, nebo z katastrů z pěti obcí, tzn. Velkých Pavlovic, Vrbice, Kobylí, Němčiček a Bořetic. V těchto obcích působí desítky vynikajících vinařů a o všech těchto vinařích jsou, nebo kteří mají zájem se do tohoto projektu zapojit, tak ty informace tam jsou.Moderátor (Hana Ondryášová):

Kolik jich teda se zapojilo z toho celkového počtu?Host (Zdeněk Karber, místostarosta Velkých Palvovic):

Celkem se jich zapojilo zhruba 70 a samozřejmě ten počet se vyvíjí, protože zájem o prezentaci sebe sama tzn. toho vinaře na webových stránkách a vůbec si udělat reklamu je pro něho velice důležitá, protože když s nimi hovoříme, tak zjišťujeme, že mnohým, kterým se to daří a dokážou lidi zaujmout jak svým vínem, tak svým sklepem, svým vystupováním, svým prostě pohostinstvím, které ten návštěvník najde, tak dochází u nich k tomu, že jsou schopni většinu vína prodat doma ve sklepě, nemusí ho nikam vyvážet do vinoték atd. Takže tady ten přímý styk se zákazníkem je pro ně daleko výhodnější a funguje to mnohem lépe.Moderátor (Hana Ondryášová):

Kde mají ty infostánky nějaké mozkové centrum? Kdo je plní těmi aktuálními informacemi?Host (Zdeněk Karber, místostarosta Velkých Palvovic):

Mozkové centrum těchto informačních stánků nebo informačních kiosků i webových stránek je vlastně, má to na starosti projektový manažer tohoto projektu ing. Pálka, který údaje doplňuje tak, jak je potřeba a jak je získává od vinařů a ubytovatelů, těch lidí, kteří poskytují stravovací služby atd.Moderátor (Hana Ondryášová):

Tak byl jste zmiňovaný jako ten, kdo má na starosti plnit ten systém informacemi vedle jiných věcí, tzn., že musíte být neustále online v kontaktu se všemi vinaři, se všemi sedmi desítkami vinařů, kteří se do projektu zapojili a zjišťovat, kdo kdy je ve sklepě?Host (Přemysl Pálka, projektový manažer):

V podstatě moje pracovní náplň je být projektovým manažerem, ale ta druhá, ta hlavní je opravdu být editorem tady těchto informací nebo tady těchto věcí. Co se týče aktualizace toho kiosku těch informací, je to systém, že vinař nebo ubytovač nebo gastronom zavolá nebo mi pošle e-mail, že chce opravit tuhle a tuhle položku na svém profilu, protože každý z těchto, jak jsme už zmiňovali má svůj profil na tomto webu a neustále se vyvíjí, neustále se mění a od toho v podstatě jsem tady já.Moderátor (Hana Ondryášová):

Kde jste se nechali inspirovat něčím takovým, to není úplně obvyklá věc, já se přiznám, že jsem o ničem podobném nikdy vůbec neslyšela.Host (Přemysl Pálka, projektový manažer):

Tak inspiraci nebo v podstatě tu myšlenku přinesl pan docent Vystoupil z Masarykovy univerzity v Brně, který v podstatě cestuje po světě, po Evropě a tady tuto myšlenku vyvíjel nebo náznak tady této myšlenky objevil někde ve Francii, kde to podobným, obdobným způsobem funguje. Samozřejmě něco málo nebo možná i větší část si samozřejmě upravil dle svého uvážení a implementoval to tady do toho projektu.Moderátor (Hana Ondryášová):

Kolik to všechno stálo, už od pohledu to není levná záležitost?Host (Přemysl Pálka, projektový manažer):

Tak celkové výdaje k tomuto projektu jsou 4 763 000 a spolufinancování Evropské unie je 92,5 %; což je nějakých 4 405 000.Moderátor (Hana Ondryášová):

Takže to jsou peníze, které jste na to dostali z fondů Evropské unie?Host (Přemysl Pálka, projektový manažer):

Ano. Tento projekt je financován, nebo spolufinancován Evropskou unií.Moderátor (Hana Ondryášová):

Máte nějaké plány do budoucna, jak tento systém třeba vylepšit, rozšířit, nebo se pustíte do něčeho úplně nového?Host (Přemysl Pálka, projektový manažer):

Plány do budoucna v tuto chvíli samozřejmě máme povinnosti i z dotace nebo z Evropské unie, povinnost udržet tento projekt pro dobu pěti let, po tuto dobu bychom měli samozřejmě udržovat tento kiosek nebo tady tento systém informačního kiosku a webového portálu, ale co se týče nějaké inovace, zatím v tuto chvíli nevím, myslím si, že se to vyvine samo.Moderátor (Hana Ondryášová):

Necháme se tedy překvapit, v každém případě to už existující můžete vidět nejenom přímo v infokioscích v Modrých horách, ale i na internetu, přesněji na adrese www.modrehory.cz. Z Velkých Pavlovic Hana Ondryášová, Český rozhlas Brno.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína