Konference představí moderní trendy při propagaci vína

Tisková zpráva, Národní vinařské centrum

Již druhý ročník odborné marketingové konference „Moderní trendy propagace vína“ bude pořádat Národní vinařské centrum, o.p.s. za podpory Vinařského fondu a pod záštitou rektora vysoké školy Brno International Business School 8. června 2011 v hotelu International v Brně.

Vinaři a obchodníci s vínem se dozví například o ekonomických aspektech strategického řízení vinařství, o marketingových aktivitách, které ovlivňují spotřebitele při nákupu vína, jak používat marketingové nástroje při propagaci vína, jak využít internetu při prodeji a propagaci vín atd. Představí se také propagační aktivity značky Vína z Moravy a vína z Čech a vývoj vnímání této značky optikou českého spotřebitele. Podnětná bude jistě přednášky o marketingu červených vín a příležitostech pro zvýšení jejich prodeje a také o možném snížení nákladů firmy pomocí marketingových aktivit.

Přednášet budou naši přední odborníci jak z akademické sféry, tak praxe; např. doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc., MBA, prof. Ing. Jana Stávková, CSc., MVDr. Dana Odehnalová, MBA, Richar Süss, prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc a další.


Další informace a on-line přihlášku naleznou zájemci na webových stránkách Národního vinařského centra www.vinarskecentrum.czDalší informace
ing. Pavel Krška, Národní vinařské centrum, o.p..s, pavel.krska@vinarskecentrum.cz
MVDr. Dana Odehnalová, MBA, P5 Agency, odehnalova@5pagency.cz

Soubory ke stažení

Pozvánka + program (pdf)
pdf, 715608

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína