Zahraniční soutěž - IWC SAN FRANCISCO 2011

Nejuznávanější mezinárodní soutěž v USA, významná pro vstup na trh kdekoli v obou Amerikách, velmi ceněné medaile.

Technické podklady k přihláškám na mezinárodní výstavy v roce 2011
Termíny dodání vzorků a podkladů, viz níže.
Účast na soutěži je podporována Vinařským fondem za těchto podmínek:
- zájem min. 2 vinařů na výstavu
- podpora Vinařského fondu je ve výši 50 % účastnických poplatků za vzorek, max. bude podpořena účast 3 vzorků z 1 firmy (další vzorky je možno přihlásit, ale vinař bude od 4. vzorku platit 100% přihlašovacích poplatků).
- Doprava hrazena 100 % ze svozového místa Národní vinařské centrum Valtice.
Přihlašovací poplatek: na základě počtu vzorků vám Národní vinařské centrum, o.p.s. vystaví fakturu v Kč (výše v Kč bude odvozena od přihlašovacího poplatku v zahraniční měně, přepočítaného podle aktuálního kurzu). Fakturovaná částka již bude snížena o podporu Vinařského fondu.

Místo dodání vzorků a podkladů: prostory Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, Valtice
Kontaktní osoba: Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier NVC, mobil: +420 602 470 262, tel. 519 352 072
Veškeré podklady (přihlášky, statuty, informace) k jednotlivým soutěžím jsou v příloze, případně se přihlášky vyplňují on-line na webové stránce soutěže. Materiály jsou v angličtině; v případě potřeby vám individuálně poradíme a pomůžeme s vyplněním přihlášek a odpovíme případné nejasnosti.IWC SAN FRANCISCO 2011

• Termín přihlášek - do 9.5. 2011 15,30 hod.
• Přihláška vína viz příloha strana 1 nebo online zde: https://www.sfwinecomp.com/entry_form_wine.php
• Etiketa: přilepit na přepravní karton kvůli identifikaci vína
• Karton označte: „SAMPLE MATERIALS. NOT FOR RESALE. GLASS ENCLOSED“ San Francisco IWC
• Přihlašovací poplatek: 85 USD/vzorek + DPH
• Počet lahví 5 ks bez rozdílu objemu (plně adjustované láhve s originální etiketou)
• Vzorky doručte i s doklady (2x přihláška popř. 1x online kopie přihlášky) v pondělí dne 9.5. 2011 od 7,30 – 15,30 hod.
• Upozorňujeme vinaře, že v jiný termín nebudeme vzorky přijímat !!!
• V přihlášce nevyplňujte údaj „2010 WINE FEES“
• Případné další informace: www.sfwinecomp.com ; tel: + 1 - 415-345-9000

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína