Sélections Mondiales des Vins Canada, 2011 - informace pro vinaře

Termíny dodání vzorků a podkladů, viz níže.
Účast na soutěži je podporována Vinařským fondem za těchto podmínek:
- zájem min. 2 vinařů na výstavu
- podpora Vinařského fondu je ve výši 50 % účastnických poplatků za vzorek, max. bude podpořena účast 3 vzorků z 1 firmy (další vzorky je možno přihlásit, ale vinař bude od 4. vzorku platit 100% přihlašovacích poplatků).
- Doprava hrazena 100 % ze svozového místa Národní vinařské centrum Valtice.

Přihlašovací poplatek: na základě počtu vzorků vám Národní vinařské centrum, o.p.s. vystaví fakturu v Kč (výše v Kč bude odvozena od přihlašovacího poplatku v zahraniční měně, přepočítaného podle aktuálního kurzu). Fakturovaná částka již bude snížena o podporu Vinařského fondu.

Místo dodání vzorků a podkladů: prostory Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, Valtice
Kontaktní osoba: Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier NVC, mobil: +420 602 470 262, tel. 519 352 072
Veškeré podklady (přihlášky, statuty, informace) k jednotlivým soutěžím jsou v příloze, případně se přihlášky vyplňují on-line na webové stránce soutěže. Materiály jsou v angličtině; v případě potřeby vám individuálně poradíme a pomůžeme s vyplněním přihlášek a odpovíme případné nejasnosti.


Sélections Mondiales des Vins Canada, 2011


• Termín přihlášek on-line nebo papírová forma - do 4.4. 2011
• Pokud budete vyplňovat papírovou formu přihlášky zašlete ji na email: info@smvcanada.ca nebo faxem: 418 683 - 7576
• Etiketa: přilepit na přepravní karton kvůli identifikaci vína
• Karton označte: Sélections Mondiales des Vins Canada, 2010 a “Samples for competition, no commercial value”.
• Přihlašovací poplatek: První výzva termín přihlášení do 4.4.2011 včetně 225 CAD + DPH/vzorek
• Případné clo ze vzorků bude v plné výši přeúčtováno přihlašovateli
• Podklady vyplňujte bez diakritiky, pouze tak se vám objeví řádně vyplněné informace bez nesmyslných znaků
• Přihláška: on-line registrace zde: http://www.smvcanada.ca/InscriptionProduit.aspx?NoTransaction=19873524&Lang=E
• Postup pro vyplnění přihlášky viz. příloha
• Počet lahví: 4 ks o objemu 0,75 l nebo 6 lahví o objemu 0,5 l, 0,375 l, 0,2 l (plně adjustované láhve s originální etiketou)
• Doručit podklady (kopii on-line přihlášky a analytický rozbor) včetně lahví do Národního vinařského centra: 4.4. 2011

• Upozornění o návozu vzorků: v pondělí 4.4.2011 vám bude umožněn vjezd do areálu Státního zámku Valtice, mimo pondělí je vjezd do areálu ZAKÁZÁN, parkovat je možno pod zámkem a vzorky přinést ručně popř. na rudlu!!!


• Pokud se přihlásíte přes papírovou přihlášku doručte originál, 1x kopii a analytický rozbor se vzorky do 4.4.2011
• Případné další informace http://www.smvcanada.ca/ , Tel: 418 263-0407

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína