Ve Valticích se rozhodne o vítězích mezinárodní soutěže vín GRAND PRIX VINEX 2011

Tisková zpráva, NVC & Omnimedia

Začátkem příštího týdne proběhne hodnocení vín přihlášených do mezinárodní soutěže vín GRAND PRIX VINEX 2011 – mezinárodní soutěže vín, jejímž cílem je na vysoké profesionální úrovni ohodnotit a ocenit nejlepší evropská a světová vína na trhu středoevropského regionu. Význam soutěže tak přesahuje hranice naší země – účastní se jí vína z několika evropských i zámořských zemí a v degustačních komisích zasednou mimo tuzemských degustátorů i zástupci z okolních zemí.

Komise hodnotitelů se sejdou 7. a 8. února v prostorách Národního vinařského centra na zámku ve Valticích, kde na ně čeká 314 vzorků vín z České republiky, Rakouska, Slovenska, Slovinska Moldávie, Německa, ale i z daleké Argentiny. K hodnocení bude využit moderní počítačový systém vyvinutý Národním vinařským centrem a do degustačních kójí zasednou profesionální degustátoři z Moravy, Čech, Slovenska a Rakouska.

Letošní 18. ročník soutěže přináší oproti předchozím letům řadu novinek. Jejím organizátorem se stalo Národní vinařské centrum ve spolupráci se společností Veletrhy Brno a Svazem vinařů České republiky. Viditelnou změnou je pak nové grafické pojetí – např. inovované logo, diplomy a medaile. Pro účely propagace i jako zdroj informací o soutěži byla založena samostatná webová stránka www.grand-prix-vinex.cz. Změnu oproti předchozím ročníkům i většině ostatních soutěží prodělala i pravidla udělování medailí, kdy jsou udělovány podle počtu dosažených bodů (nikoliv jen podle umístění vína v kategorii) a jejich počet nepřesáhne 30% počtu zúčastněných vín. Soutěž má svého prezidenta, ředitele a enologa, kteří zodpovídají za korektní průběh celé soutěže. K provedeným změnám ředitel soutěže Pavel Krška ještě dodal: „Naší ambicí je zařadit GRAND PRIX VINEX do 2-3 let mezi nejprestižnější soutěže vín ve středoevropském regionu.“

Na základě hodnocení komisí budou udělena přihlášeným vínům kromě medailí tato ocenění:
• Champion, který obdrží pohár ředitele Veletrhů Brno, a.s. a čestný diplom
• Vítěz kategorie, který obdrží čestný diplom
• Pohár Svazu vinařů ČR a čestný diplom pro nejlépe hodnocenou kolekci
• Národní vítěz – čestný diplom pro nejlépe hodnocené víno dle země původu. Národní vítěz
bude udělen pouze u zemí s minimálně 10 přihlášenými vzorky.

Výsledky soutěže budou zveřejněny ve středu 2. 3. 2011 na VINEX&HORECA FORUM na brněnském výstavišti, kde bude možné zúčastněná vína ochutnat a kde budou také předány ceny a diplomy výrobcům vítězných vín.


Pro více informací:
Ing. Pavel Krška, Národní vinařské centrum, o.p.s.
E-mail: pavel.krska@vinarskecentrum.cz
Tel.: +420 519 352 072, +420 721 414 575

Daniel Kříž, Omnimedia Public Relations, s.r.o.
E-mail: d.kriz@omnimedia.cz
Tel.: +420 221 419 220, +420 728 602 304

{fotogalerie foto_aktuality_1993}

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína