Prezentace českých a moravských vín v Číně

Získáme velmi zajímavý a velký trh na odbyt českého a moravského vína?

• připravujeme organizačně prezentaci českých a moravských přívlastkových vín v Číně
• podmínkou účasti je 30 lahví (od jednoho vzorku) s ověřovacím certifikátem (pouze vína bílá a růžová)
• počet vzorků neomezen
• vzorky budou dodány na Vinařství Volařík, Bezručova 30, 692 01 Mikulov
• po shromáždění vzorků proběhne ověření kvality dodaných vín degustační komisí
• Vinařství Volařík zabezpečí dopravu a vlastní prezentaci v Šanghaji, Pekingu a Hongkongu bez finanční spoluúčasti dodavatelů vzorků
• zúčastnit se prezentace dodáním vzorků může každý český a moravský výrobce přívlastkových vín!
• termín dodání vzorků nejpozději 31.1.2011
• v případě úspěšné prezentace, bude mít vliv výběr vzorků odprezentovaných v Číně a vzbuzení zájmu čínských odběratelů na budoucí spolupráci s čínskými odběrateli, proto doporučujeme nabízet vzorky, které budou obsahovat typická, charakteristická vína pro jednotlivé oblasti, přednostně vína se zbytkovým cukrem
• komunikaci o podmínkách a doplňující dotazy zabezpečuje pan Filip Mlýnek, tel. 739 441 089, e-mail: mlynek@vinarstvivolarik.cz , který je garantem projektuProjekt je podporován Vinařským fondem.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína