Zahraniční soutěž - TERRAVINO Tel Aviv 2010 Izrael

Informace pro vinaře

Technické podklady k přihláškám na mezinárodní výstavy v roce 2010
Termíny dodání vzorků a podkladů, viz níže.
Účast na soutěži je podporována Vinařským fondem za těchto podmínek:
- zájem min. 2 vinařů na výstavu
- podpora Vinařského fondu je ve výši 50 % účastnických poplatků za vzorek, max. bude podpořena účast 3 vzorků z 1 firmy (další vzorky je možno přihlásit, ale vinař bude od 4. vzorku platit 100% přihlašovacích poplatků).
- Doprava hrazena 100 % ze svozového místa Národní vinařské centrum Valtice.

Přihlašovací poplatek: na základě počtu vzorků vám Národní vinařské centrum, o.p.s. vystaví fakturu v Kč (výše v Kč bude odvozena od přihlašovacího poplatku v zahraniční měně, přepočítaného podle aktuálního kurzu). Fakturovaná částka již bude snížena o podporu Vinařského fondu.

Místo dodání vzorků a podkladů: prostory Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, Valtice
Kontaktní osoba: Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier NVC, mobil: +420 602 470 262, tel. 519 352 072
Veškeré podklady (přihlášky, statuty, informace) k jednotlivým soutěžím jsou v příloze, případně se přihlášky vyplňují on-line na webové stránce soutěže. Materiály jsou v angličtině; v případě potřeby vám individuálně poradíme a pomůžeme s vyplněním přihlášek a odpovíme případné nejasnosti.


TERRAVINO Tel Aviv 2010, Izrael

• Termín přihlášek viz. příloha - do 5.10. 2010 15,00 hod.
• Etiketa: přilepit na přepravní karton kvůli identifikaci vína
• Karton označte: TERRAVINO 2010, SAMPLES WITHOUT VALUE!!!
• Přihlašovací poplatek: 160,00 USD/vzorek + DPH (a celní poplatky 8 USD za každou láhev)
• Počet lahví 4 ks o objemu 0,75 l a 6 ks lahví o objemu 0,5; 0,375 a 0,2 l (plně adjustované láhve s originální etiketou), k lahvím do krabice přiložte vždy kopii přihlášky a analýzu příslušného vzorku.
• Řádně vyplněná přihláška - 1x
• Analytický rozbor vína: ne starší než 1 rok; Vzorky bez rozboru nebudeme přijímat !!!
• Vzorky doručte i s originál dokumenty (1x přihláška a rozbory) v termínu do 5.10. 2010, všední dny 8,00 - 10,00 hod. Mimo tato časová období je příjezd k zámku omezen !!!
• Případné další informace: mas@mediterraneaniwc.com ; tel: +97235180533

Soubory ke stažení

Přihláška k soutěži Terravino 2010
pdf, 135377
Kategotrie vín Terravino 2010
pdf, 115231
Technické podklady Terravino Tel Aviv 2010
doc, 113152

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína