Stanovisko ministerstva zemědělství ke značení vín z ekologicky vypěstovaných hroznů

Bio-info.cz, 15.7.2010

Jak jsme již na našem portálu informovali na sklonku června, Evropská komise stáhla návrh nových nařízení týkajících se biovín, těsně před schválením. Legislativní materiál, na nějž čekali biovinaři v celé Evropě již roky.


V této souvislosti uspořádal EKOVÍN - Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína informativní seminář pro své členy - biovinaře, kam pozval též zástupce odboru ekologického zemědělství Ing. Jana Gallase, kterého též znají čtenáři našeho portálu z květnového interview zde uveřejněného. Vinaři na schůzce, která byla mimochodem značně plodná i po stránce názorové, požádali zástupce ministerstva zemědělství o sdělení oficiálního stanoviska MZe ČR k této aktuálně ožehavé problematice. V těchto dnech se k vinařům dostal materiál, z něhož vyjímáme:

V současné době lze biologem EU, biologem ČR (tzv. bio-zebra) a výrazem bio, eko, nebo organic označovat pouze bioprodukty a biopotraviny vyrobené v souladu s pravidly nařízení Rady 834/2007 a nařízení Komise 889/2008, a dále v souladu se zákonem 242/2000Sb. o ekologickém zemědělství. Sklepní technologie výroby vína není v těchto předpisech obsažena a tedy víno nemůže být takto v žádném případě označeno.V tuto chvíli je možné na etiketu uvést větu „víno vyrobené z ekologicky pěstovaných hroznů“, a to pouze v případě, že vinice, ze které hrozny pocházely, je již certifikována v režimu ekologického zemědělství, což výrobce vína doloží platným certifikátem jedné z kontrolních organizací EZ. Ministerstvo zemědělství se bude snažit v co nejkratší době novelizovat zákon č. 242/2000Sb, a mimo jiné v něm zajistit možnost použití bio-zebry na těchto etiketách."Z uvedeného vyplývá, že evropští biovinaři stále ještě nemají na rozdíl od producentů ostatních potravin možnost legálně značit svá vína způsobem, na jehož podobě pracovali několik let a hledali kompromisy. Nezdá se, že by Evropská komise tímto úskokem odložení do budoucna pro vinaře důležitých právních předpisů, odpovědně hájila jejich zájmy.http://www.bio-info.cz/zpravy/stanovisko-ministerstva-zemedelstvi-ke-znaceni-vin-z

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína