Vypisujeme III. kolo pro přihlášení do projektu „Certifikace vinařské turistiky“

Tato fáze navazuje na certifikaci, která proběhla v roce 2008 a 2009, kdy Národní vinařské centrum a Nadace Partnerství certifikovali 157 zařízení v pěti kategoriích (vinařství, vinný sklep, vinotéka, vinařské ubytování a vinařská restaurace).

Cílem projektu je dosáhnout vyšší úrovně kvality služeb pro vinařské turisty měřitelné pomocí nastavených kritérií. Jejím základním cílem je označit a nadstandardně propagovat zařízení, která kvalitou poskytovaných služeb, ale i historickou nebo architektonickou hodnotou objektů reprezentují to nejlepší z vinařské turistiky ve vinařských oblastech Morava a Čechy.

Harmonogram činností certifikace v roce 2010

O certifikaci žádá provozovatel nebo vlastník zařízení elektronickou žádostí adresovanou (certifikace@vinarskecentrum.cz) Národnímu vinařskému centru. (Viz příloha pod aktualitou ke stažení)

Sběr žádostí bude probíhat do 30. srpna 2010.

Seminář pro nově přihlášená a stávající certifikovaná zařízení - první polovina září 2010.

Certifikace zařízení - druhá polovina září až říjen 2010.

Vyhodnocení certifikace - listopad 2010.

Povinnosti pro certifikovaná zařízení

Certifikace pro provozovatele vinařského zařízení znamená splnit všechna stanovená kritéria pro konkrétní kategorii a zavázat se k jejich dodržování po celou dobu držení certifikace. Kategorie zařízení, která mohou být certifikována, jsou pod zprávou ke stažení komprimována v zip nebo v rar. V případě problémů s dekomprimací je rádi zašleme mailem.

Platba za certifikaci

Každé přihlášené zařízení do projektu certifikace uhradí částku 1000 Kč plus DPH a za každý další typ v rámci jednoho objektu zaplatí 300 Kč plus DPH. Tato částka je určena na pokrytí části nákladů spojených se samotným procesem certifikace (návštěva zařízení, administrace).

Platba za propagaci

Úspěšně certifikovaná zařízení navíc uhradí částku 1000 Kč plus DPH a za každý další typ v rámci jednoho objektu 300 Kč plus DPH. Tato pravidelná roční platba kryje náklady na kontrolu certifikovaného objektu, zajištění propagace certifikace, dále náklady spojené s cílenou propagací certifikovaného zařízení jako objektu doporučeného pro vinařskou turistiku. Tuto částku platí úspěšně certifikovaná zařízení druhého kola certifikace od roku 2011.

Úspěšně certifikovaným zařízením budou poskytnuty následující výhody:

• Poskytnutí smaltované tabulky s logem „Vína z Moravy“ nebo „Vína z Čech“ a nápisem v češtině i angličtině „Certifikace vinařské turistiky“ (tabulka musí být viditelně umístěna na certifikovaném zařízení).
• Nadstandardní zvýraznění certifikovaného zařízení na webu www.wineofczechrepublic.cz v Adresáři vinařů, vinných sklepů a vinoték, v sekci „Víno a turistika“ a v interaktivní mapě.
• Nosným produktem propagace je turistický průvodce „To nejlepší z vinařské turistiky na jižní Moravě“ a „To nejlepší z vinařské turistiky v Čechách“, obsahující adresář vinařů, vinných sklepů a vinoték s vyznačenými certifikovanými subjekty a textovou část věnující se certifikaci. Certifikovaná zařízení budou označena fotografií a vlastním popisem zařízení včetně loga certifikace oproti ostatním v adresáři.
• Na certifikovaná zařízení se pohlíží jako na elitní subjekty vinařské turistiky, Národní vinařské centrum i Nadace Partnerství dává těmto subjektům přednost při pořádání novinářských press či fam tripů a doporučuje je zájemcům o vinařskou turistiku jako nejvhodnější cíle k navštívení.
• Dále probíhá propagace certifikovaných subjektů za pomoci spolupracujících médií, zejména prostřednictvím PR agentury Vinařského fondu ČR Omnimedia.

Certifikovat je možné zařízení, které leží ve vinařských oblastech České republiky (Vinařská oblast Morava nebo vinařská oblast Čechy)!

Postup pro zájemce o certifikaci

Zájemci o certifikaci se musí v první řadě důkladně seznámit s certifikovanými kategoriemi a požadovanými kritérii. Pokud se chtějí zapojit do projektu certifikace, vyplní požadovaný formulář s názvem Žádost o certifikaci (dokument ve formátu .doc ke stažení pod aktualitou) přiloží reprezentativní fotografii v požadovaném formátu a obratem je zašlou prostřednictvím e-mailu na adresu certifikace@vinarskecentrum.cz.

Pokud žádáte o certifikaci více provozoven na různých místech (adresách), vyplňte formulář opakovaně pro každou z nich.

Žádosti o certifikaci zašlete co nejdříve, poslední budou sbírány a evidovány do 31. srpna 2010! Zařízením, která podají žádost po tomto termínu, není možno garantovat zařazení mezi certifikované objekty do tiskovin připravovaných pro rok 2011 (na internet budou objekty řazeny průběžně).
Na základě zaslané přihlášky Vám bude elektronickou poštou doručen Certifikační dotazník, informace o dalším postupu a faktura za certifikaci.

Případné další informace získáte u kontaktní osoby kontaktní osoby:

E-mail: certifikace@vinarskecentrum.cz

Petr Gondáš
e-mail: petr.gondas@vinarskecentrum.cz
mobil: 602 470 261

Šárka Nádvorníková
e-mail: sarka.nadvornikova@vinarskecentrum.cz
mobil: 602 769 743

Juraj Flamik
e-mail: greenways@nap.cz
tel: 515 903 117

Jan Grombíř
e-mail: jan.grombir@nap.cz
mobil: 606 162 167

{fotogalerie foto_aktuality_1821}

Soubory ke stažení

Kategorie a kritéria certifikace (.rar)
rar, 643421
Kategorie a kritéria certifikace (.zip)
zip, 656152
Žádost o certifikaci
doc, 183808

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína