Sélections Mondiales des Vins Canada, 2010 - informace pro vinaře

Technické podklady k přihláškám na mezinárodní výstavy v roce 2010
Termíny dodání vzorků a podkladů, viz níže.
Účast na soutěži je podporována Vinařským fondem za těchto podmínek:
- zájem min. 2 vinařů na výstavu
- podpora Vinařského fondu je ve výši 50 % účastnických poplatků za vzorek, max. bude podpořena účast 3 vzorků z 1 firmy (další vzorky je možno přihlásit, ale vinař bude od 4. vzorku platit 100% přihlašovacích poplatků).
- Doprava hrazena 100 % ze svozového místa Národní vinařské centrum Valtice.

Přihlašovací poplatek: na základě počtu vzorků vám Národní vinařské centrum, o.p.s. vystaví fakturu v Kč (výše v Kč bude odvozena od přihlašovacího poplatku v zahraniční měně, přepočítaného podle aktuálního kurzu). Fakturovaná částka již bude snížena o podporu Vinařského fondu.

Místo dodání vzorků a podkladů: prostory Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, Valtice
Kontaktní osoba: Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier NVC, mobil: +420 602 470 262, tel. 519 352 072
Veškeré podklady (přihlášky, statuty, informace) k jednotlivým soutěžím jsou v příloze, případně se přihlášky vyplňují on-line na webové stránce soutěže. Materiály jsou v angličtině; v případě potřeby vám individuálně poradíme a pomůžeme s vyplněním přihlášek a odpovíme případné nejasnosti.


Sélections Mondiales des Vins Canada, 2010


• První výzva: Termín přihlášek on-line nebo papírová forma - do 2.4. 2010
• Druhá výzva: Termín přihlášek on-line nebo papírová forma - do 20.4. 2010
• Pokud budete vyplňovat papírovou formu přihlášky zašlete ji na email: info@smvcanada.ca nebo faxem: 418 683 - 7576
• Etiketa: přilepit na přepravní karton kvůli identifikaci vína
• Karton označte: Sélections Mondiales des Vins Canada, 2010 a “Samples for competition, no commercial value”.
• Přihlašovací poplatek: První výzva termín přihlášení do 2.4.2010 včetně 225 CAD + DPH/vzorek
• Druhá výzva termín přihlášení do 20.4.2010 včetně 250 CAD + DPH/vzorek
• Přihláška: on-line registrace zde: http://www.smvcanada.ca/InscriptionProduit.aspx?NoTransaction=19873524&Lang=E
• Postup pro vyplnění přihlášky viz. příloha
• Počet lahví: 4 ks o objemu 0,75 l nebo 6 lahví o objemu 0,5 l, 0,375 l, 0,2 l (plně adjustované láhve s originální etiketou)
• Doručit podklady (kopii on-line přihlášky a analytický rozbor) včetně lahví do Národního vinařského centra: 20.4. 2010
• Pokud se přihlásíte přes papírovou přihlášku doručte originál, 1x kopii a analytický rozbor se vzorky do 20.4.2010
• Případné další informace http://www.smvcanada.ca/ , Tel: 418 263-0407

Soubory ke stažení

Papírová forma přihlášky SMV Canada 2010
pdf, 551358
Jak vyplnit online přihlášku SMV Canada 2010
pdf, 267255
Technické podklady SMV Canada 2010
doc, 114688
Kategorie vín SMV Canada 2010
doc, 147968

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína