Soutěž vín Víno a destiláty - informace pro vinaře

Vážení vinaři, zbývají poslední 4 dny k přihlášení a doručení vín do soutěže O zlatý pohár Víno&Destiláty.

Tato mezinárodní soutěž není určena jen pro vystavovatele veletrhu Víno&Destiláty, ale mohou se jí zúčastnit všichni výrobci a dovozci.

Vystavující společnosti mohou svá vína přihlásit zdarma, ostatní hradí jednorázový poplatek ve výši 3 000 Kč, bez omezení počtu přihlášených vzorků.

Ke všem přihlášeným vínům musí být přiloženo rozhodnutí o zatřízení a laboratorní rozbor. U vín zemských stačí doklad o původu hroznů. Ti, kteří mají vína v současné době na zatřízení, mohou předat víno bez rozhodnutí, toto však musí zaslat mailem na branko.cerny@vinnysklep.cz nejpozději do 10. 4. !!!

Soutěží se v následujících kategoriích:
A) vína tuzemská
1) bílé tiché do 4g zbytkového cukru
2) bílé tiché od 4 do 45 g zbytkového cukru
3) červené tiché do 4 g zbytkového cukru
4) červené tiché od 4 g do 45 g zbytkového cukru

B) vína zahraniční
1) bílé tiché do 4g zbytkového cukru
2) bílé tiché od 4 do 45 g zbytkového cukru
3) červené tiché do 4 g zbytkového cukru
4) červené tiché od 4 g do 45 g zbytkového cukru

C) vína růžová do 45 g zbytkového cukru, bez ohledu na barvu a původ révy
D) vína šumivá a perlivá bez ohledu na zbytkový cukr, barvu či původ révy
E) vína přírodně sladká nad 45 g, bez ohledu na barvu a původ hroznů (ledová, slámová, bobulové výběry, botritická)
F) vína ostatní – likérová, aromatizovaná, bez ohledu na zbytkový cukr a původ hroznů (fortifikovaná)

Poháry a diplomy budou předány přímo při největší výstavě vín a destilátů, na pražském holešovickém výstavišti 27. 4. v 15:30 za účasti předních politiků. Hodnocení vín probíhá poprvé na Moravě, v Dolních Kounicích, v hotelu Vinum Coeli.

Své vzorky můžete poprvé odevzdávat na Moravě:
Hotel Vinum Coeli, Masarykovo náměstí 5, 664 64 Dolní Kounice
od 15.-19.3.2010 v době od 9.00 do 18.00 hod, odpovědná osoba pan Jiří Klopar, tel: 546421440
Kartony označte popiskou Soutěž 2010 .

Svá vína můžete přihlásit přímo zde:

http://www.vinarskecentrum.cz/index.php?kde=pro-vinare


Dotazy směřujte na branko.cerny@vinnysklep.cz nebo 608 13 10 13. Úhrada poplatku – vystavení faktury za účast v soutěži - na vegoprag@vegoprag.cz nebo tel.: 271 770 953, 222 580 040

Uzávěrka přihlášek i doručení vín je 19. 3.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína