Mělník město vín - soutěže WINEFEST 2010 - informace pro vinaře

Tuto výstavu a soutěž vín organizuje CHOCHOLATÝ David za podpory města Mělníka, pod záštitou jeho starosty pana mgr. Miroslava Neumanna a patronací knížete Jiřího Lobkowicze.

Soutěže se mohou zúčastnit dosud nezatříděná (tuzemská) vína, tj. vína ze sklizně roku předcházejícího roku konání soutěže, v případě ocenění budou pouze navržena na umístění s tím, že konečný diplom a medaili na etiketu obdrží soutěžící proti předložení dokladu o úředním zatřídění oceněného vína a s přihlédnutím k přihlášené deklaraci (tj. č. šarže a dodržení uvedeného jakostního parametru po zatřídění). Zatříděním se rozumí buď zatřídění MZe resp. SZPI ve smyslu zákona č. 321/2004 Sb. § 26 a doložení úředního rozhodnutí, a nebo v případě zemských vín musí být jejich původ doložen dokladem o původu hroznů.

Soutěž je otevřena pro vína v jednotlivých kategoriích splňující podmínky statutu :

1.) pro tichá vína (mimo vína uvedená v bodě 2., 3. a 5.) vyrobená producenty, kteří mají sídlo ve vinařské oblasti Čechy

2.) pro vína „výběr z bobulí“, „výběr z cibéb“, „slámové“, „ledové“ a „tokajské výběry“ /dále jen PSV vína/ se zbytkovým cukrem nad 45 gl-1 a vyrobená producenty původem z EU.

3.) pro vína růžová (dále jen „rosé“) se zbytkovým cukrem do 45 gl-1 a vyrobená producenty původem z EU.

4.) pro sekty vyrobené producenty původem z EU.

5.) pro vína „Rulandské bílé“ („PINOT Blanc“), „Rulandské šedé“ („PINOT Gris“), „Rulandské modré“ („PINOT Noir“) a Chardonnay (mimo vína uvedená v bodě 2. a 3.) /dále jen Pinot/ se zbytkovým cukrem do 45 gl-1 a vyrobená producenty původem z EU .

Vystavovatel předává bezplatně min. 4 láhve 0,75l do vlastnictví organizátora soutěže (pro potřeby senzorického posouzení 1 láhev, zbylé 3 láhve budou použity pro vlastní výstavu). Vyjímku tvoří kategorie vín „ PSV “, kde vzorek tvoří min. 3 lahve 0,33l. V případě ocenění vína ( "Champion","medaile") se vystavovatel zavazuje dát (formou komisního prodeje) do vlastnictví organizátora soutěže ještě min. 6 lahví (PSV 2 lahve) v ceně max. 100,- Kč (PSV 300,- Kč)/ lahev pro účely výstavy.

Vystavovatel registruje vzorky prostřednictvím on-line systému NVC http://www.vinarskecentrum.cz/index.php?kde=pro-vinare příp. mailem zaslanou přihláškou. Označené vzorky doručí v termínu 12.-24.4.2010 na sběrné místo s podepsanou přihláškou.

Případné další informace:

Chocholatý David

mobil: +420 776 638 122
e-mail: d.chocholaty@winefest.cz
www.winefest.cz

Soubory ke stažení

Přihláška (pdf)
pdf, 272873
Statut (doc)
doc, 150528

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína