Zahraniční soutěž Vinitaly Verona 2010 - informace pro vinaře

Technické podklady k přihláškám na mezinárodní výstavy v roce 2010
Termíny dodání vzorků a podkladů, viz níže.
Účast na soutěži je podporována Vinařským fondem za těchto podmínek:
- zájem min. 2 vinařů na výstavu
- podpora Vinařského fondu je ve výši 50 % účastnických poplatků za vzorek, max. bude podpořena účast 3 vzorků z 1 firmy (další vzorky je možno přihlásit, ale vinař bude od 4. vzorku platit 100% přihlašovacích poplatků).
- Doprava hrazena 100 % ze svozového místa Národní vinařské centrum Valtice.

Přihlašovací poplatek: na základě počtu vzorků vám Národní vinařské centrum, o.p.s. vystaví fakturu v Kč (výše v Kč bude odvozena od přihlašovacího poplatku v zahraniční měně, přepočítaného podle aktuálního kurzu). Fakturovaná částka již bude snížena o podporu Vinařského fondu.

Místo dodání vzorků a podkladů: prostory Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, Valtice
Kontaktní osoba: Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier NVC, mobil: +420 602 470 262, tel. 519 352 072
Veškeré podklady (přihlášky, statuty, informace) k jednotlivým soutěžím jsou v příloze, případně se přihlášky vyplňují on-line na webové stránce soutěže. Materiály jsou v angličtině; v případě potřeby vám individuálně poradíme a pomůžeme s vyplněním přihlášek a odpovíme případné nejasnosti.


VINITALY Verona 2010

• Termín přihlášek: 24. 2.2010
• Poplatek 165,6 € + DPH/vzorek
• Vyplnit přihlášku vína a výrobce viz. příloha
• Vzorky je nutno doručit do NVC do: 24.2.2010
• Se vzorky doručte 1x originál přihlášku vína a výrobce a 1x kopii přihlášky vína a výrobce.
• Přiložte originál etikety (přední i zadní) přihlašovaného vína – 4x
• Analytický rozbor vína: přiložte kopii v AJ musí obsahovat: alkohol, zbytkový cukr, kyseliny, těkavé kyseliny, celkový a volný SO2
• Počet lahví 6 x 0,75 l a 12 x 0,5 l nebo 0,375 l (plně adjustované láhve s originální etiketou)
• Karton viditelně označte názvem soutěže.
• NVC převezme pouze řádně zabalené a označené kartony s vínem a s kompletními podklady !!!
• Další informace u pořadatele soutěže: www.vinitaly.it/concorsoenologico, Tel: +39 0458297040

Soubory ke stažení

Přihláška vína
pdf, 110466
Technické podklady k soutěži
doc, 110080
Přihláška výrobce
pdf, 117274

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína