Zahraniční soutěž Concours Mondial de Bruxelles - informace pro vinaře

Technické podklady k přihláškám na mezinárodní výstavy v roce 2010

Termíny dodání vzorků a podkladů, viz níže.
Účast na soutěži je podporována Vinařským fondem za těchto podmínek:
- zájem min. 2 vinařů na výstavu
- podpora Vinařského fondu je ve výši 50 % účastnických poplatků za vzorek, max. bude podpořena účast 3 vzorků z 1 firmy (další vzorky je možno přihlásit, ale vinař bude od 4. vzorku platit 100% přihlašovacích poplatků).
- Doprava hrazena 100 % ze svozového místa Národní vinařské centrum Valtice.

Přihlašovací poplatek: na základě počtu vzorků vám Národní vinařské centrum, o.p.s. vystaví fakturu v Kč (výše v Kč bude odvozena od přihlašovacího poplatku v zahraniční měně, přepočítaného podle aktuálního kurzu). Fakturovaná částka již bude snížena o podporu Vinařského fondu.

Místo dodání vzorků a podkladů: prostory Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, Valtice
Kontaktní osoba: Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier NVC, mobil: +420 602 470 262, tel. 519 352 072
Veškeré podklady (přihlášky, statuty, informace) k jednotlivým soutěžím jsou v příloze, případně se přihlášky vyplňují on-line na webové stránce soutěže. Materiály jsou v angličtině; v případě potřeby vám individuálně poradíme a pomůžeme s vyplněním přihlášek a odpovíme případné nejasnosti.

Concours Mondial de Bruxelles 2010

• Termín přihlášek: 17. 2.2010
• Poplatek 143 € + DPH/vzorek
• Vyplnit přihlášku vína, výrobce, kartu s etiketou a analytickým rozborem viz. příloha
• Vzorky a přihlášky je nutno doručit do NVC do: 17. 2. 2010
• Se vzorky doručte 1x originál a 1 kopii přihlášky vína, přihlášky výrobce a karty s etiketou a analytickým rozborem
• Originál etiketu (přední i zadní) přihlašovaného vína nalepte na kartu – 1x
• Analytický rozbor vína: přiložte kopii v AJ, která musí obsahovat: alkohol, zbytkový cukr, kyseliny, těkavé kyseliny, celkový a volný SO2
• Počet lahví 4 ks bez rozdílu objemu (plně adjustované láhve s originální etiketou)
• Karton viditelně označte názvem soutěže.
• NVC převezme pouze řádně zabalené a označené kartony s vínem a s kompletními podklady!!!
• Další informace u pořadatele soutěže: www.concoursmondial.be, Tel: +32 2 533 27 67

{soubory files_aktuality_1695 popis_technicke_podklady_cmb_2012.doc="Technické podklady soutěži CM Bruxelles 2012" popis_prihlaska_cmb2012_english.pdf="Přihláška vína a vinařství CM Bruxelles 2012" popis_kategorie_cmb_english.pdf="Kategorie soutěže CM Bruxelles 2012" popis_tabulka_v_un.xls="Tabulka vín pro NVC" }

Soubory ke stažení

doc, 1882559
Technické podklady k přihlášce na CM de Bruxelles
doc, 1887234
pdf, 153822
Vzor přihlášky Concours Mondial de Bruxelles
pdf, 511852
xls, 80896
pdf, 244579
Přihláška Concours Mondial de Bruxelles
pdf, 401501

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína