Propagační materiály „Krajem vína“ získaly prestižní ocenění

Tisková zpráva, NVC, Omnimedia

Ve druhé polovině května se v Písku konal již 12. ročník národní soutěžní přehlídky propagačních materiálů TOURPROPAG a 5. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky propagačních materiálů krajů a turistických regionů EUROREGIONpropag. Materiály „Krajem vína“, které vydalo Národní vinařské centrum za podpory Vinařského fondu, získaly dvě prestižní ceny.

Písek se na krátkou dobu stal místem dvoudenního pracovního setkání odborníků z krajů, turistických regionů, mikroregionů, regionálních agentur, měst i obcí, které spojuje společné - cestovní ruch.

Informační materiály, které za podpory Vinařského fondu vydalo Národní vinařské centrum Valtice, a které propagují naše vinařské regiony, získaly na této prestižní přehlídce dvě významná ocenění. Jednou z nich byla cena ministra pro místní rozvoj za ucelenou kolekci propagačních materiálů a komplexní propagaci vinařské turistiky edice Krajem vína. „Kolekce informačních materiálů zahrnuje mapy vinařských oblastí a podoblastí, kalendář vinařských akcí pro rok 2009 nebo výběr toho nejlepšího z vinařské turistiky v Čechách a na Moravě. Zájemci se dozvědí mnoho zajímavého nejen o aktuální nabídce, ale i o historii pěstování vinné révy v naší zemi nebo o specifikách místních vín,“ komentuje ocenění Pavel Klicpera, vedoucí oddělení marketingových projektů CzechTourismu, který byl členem poroty.

Druhým oceněním byla zvláštní cena magazínu C.O.T. za ucelenou kolekci „Krajem vína – vinařská podoblast mikulovská, znojemská, velkopavlovická, slovácká, Čechy, Morava“.

„Edice Krajem vína je ucelená řada materiálů připravovaných s promyšlenou koncepcí. Obsahuje jak image materiál, který zaujme a upoutá, tak zcela konkrétní informace, na základě kterých si turisté mohou připravit vlastní cestu. Katalogy dávají možnost výběru a kombinací, a těm méně rozhodným nabízejí konkrétní cíle vhodně sestavené pro víkendový pobyt čí delší dovolenou. Mapy jsou pak praktickým doplňkem celé kolekce. Kolekce nás zaujala nejen svou přehledností a velmi kvalitním grafickým zpracováním, ale také poutavě psaným obsahem, který do puntíku plní roli milého a sečtělého průvodce Krajem vína. Vinařská turistika je jedním z perspektivních odvětví turistiky v Čechách a zejména na Moravě. Má mnoho podob - je naučná a poznávací, ale také hluboce zážitková. Navazuje na sebe další turistické možnosti – cykloturistiku, agroturistiku, gastronomii, apod. Je to typický národní produkt, který v této podobě budou turisté těžko hledat někde jinde. Oslovuje široké spektrum cílových skupin jako málokteré turistické odvětví u nás. Kolekce materiálů ukazuje vinařskou turistiku v Čechách a na Moravě v tom nejlepším světle a je skutečnou pozvánkou i průvodcem k návštěvě vinařských oblastí,“ říká Ing. Eva Frindtová, vydavatelka C.O.T. Media.

Národní vinařské centrum vydává tuto edici v rámci projektu Podpora a propagace vinařské turistiky na Moravě a v Čechách. Tento projekt realizuje od roku 2006 spolu s Centrálou cestovního ruchu jižní Moravy, Jihomoravským krajem, Nadací Partnerství, Cechem českých vinařů, agenturou Bravissimo a s finanční podporou Vinařského fondu ČR a Jihomoravského kraje. Jednou z hlavních aktivit projektu je tvorba a distribuce balíčku materiálů vinařské turistiky, který je k objednání zdarma. Balíček obsahuje dva turistické průvodce To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě a To nejlepší z vinařské turistiky v Čechách, mapu vinařské oblasti Morava, mapu vinařské oblasti Čechy, 4 mapy vinařských podoblastí Moravy (znojemská, velkopavlovická, mikulovská, slovácká), aktuální kalendář vinařských akcí, image katalog, letáček Krajem vína a letáček Certifikace služeb vinařské turistiky.

Vinařská turistika je jedním z pilířů propagačních činností Národního vinařského centra. „Snažíme se turisty nejen lákat na dovolenou spojenou vinařstvím, ale také vzdělávat a v neposlední řadě dobře připravit prostřednictvím edice „Krajem vína“ na nepřeberné množství zážitků na vinařské Moravě a v Čechách. Získání dvou prestižních ocenění v mezinárodní přehlídce propagačních materiálů Tourpropag považujeme za obrovský úspěch a impuls pro další práce na projektu vinařské turistiky,“ komentuje úspěch ing. Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra. Ředitel Vinařského fondu ing. Jaroslav Machovec k tomu dodává: „Vinařská turistika je jednou z dlouhodobých priorit Vinařského Fondu ČR a patří mezi efektivní nástroje propagace moravských a českých vín“.Více informací a možnost objednání balíčku materiálů vinařské turistiky zdarma na:
www.vinazmoravy.cz/turistika a www.vinazcech.cz/turistika.

Přímý odkaz k objednání balíčku objednání balíčku materiálů vinařské turistiky zdarma ZDE

Pro podrobnější informace, prosím, kontaktujte:
Ing. Pavla Kršku, Národní vinařské centrum, o.p.s.
E-mail: narodni@vinarskecentrum.cz
Tel.: +420 519 352 072

Petru Vaňkovou, Omnimedia Public Relations, s.r.o.
E-mail: p.vankova@omnimedia.cz
Tel.: +420 221 419 220, +420 725 547 913
Adresa: Jeseniova 51, 130 00, Praha 3Pořadatelé soutěžních přehlídek:

Město Písek, odbor kultury a cestovního ruchu, ve spolupráci a za podpory České centrály cestovního ruchu - CzechTourism, za podpory Jihočeského kraje a pod zášti tou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka.

Porota na jednání dne 7. května 2008 pracovala ve složení:
Ing. Petr Kratochvíl - ředitel odboru regionálního CzechTourism - předseda poroty TRP
Pavel Klicpera - vedoucí oddělení Public Relations CzechTourism
Sylva Di Sandro - vedoucí kanceláře ENIT
Mgr. Jan Pomykal - redaktor C.O.T.media, s.r.o.
Mgr. Marta Jedličková - TTG Czech - předsedkyně poroty ERP
PhDr. Milan Rambousek - tajemník Asociace hotelů a restaurací ČR
PhDr. Jana Hádková - šéfdramaturgyně České televize
Mgr. Bc. Eva Veselá - místostarostka Města Písek

TOURPROPAG - porota posoudila celkem 510 materiálů vydaných po 1. 1. 2007 v sedmi soutěžních kategoriích:
plakát - 80 kusů,
leták-skládačka - 110 kusů,
informační brožura - 128 kusů,
mapy - 75 kusů,
kalendář - 60 kusů,
reprezentační publikace - 43 kusů,
podnikatelská propagační tiskovina - 14 kusů.

EUROREGIONpropag - pořádaný ve spolupráci s TTG Czech - porota posoudila celkem 50 kolekcí přihlášených tiskovin vydaných po 1. 1. 2006 z České republiky a ze zahraničí. Soutěž přináší každoročně srovnání úrovně našich tiskovin se zahraničím. Pozitivním jevem je zvýšení počtu přihlášených souborů ze zahraničí.

Přehled všech přihlášených materiálů podle jednotlivých kategorií do obou soutěží je uveřejněn v bulletinu přehlídky, který je k dispozici všem účastníkům, a na www.tourpropag.cz.

{fotogalerie foto_aktuality_1535}

Soubory ke stažení

tisková zpráva (doc)
doc, 71168

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína