Decanter World Wine Awards 2009 London - informace pro vinaře. Termín online uzávěrky 13.3.2009

NOVÁ VÝZVA VINAŘŮM TERMÍN ON-LINE PŘIHLÁŠKY PRODLOUŽEN DO 13.3.2009

Vážení vinaři,
zveřejňujeme informace k další mezinárodní soutěži vín, na které zajišťuje společnou účast našich vín Národní vinařské centrum za podpory Vinařského fondu.

Termíny dodání vzorků a podkladů, viz níže.
Účast na soutěži je podporována Vinařským fondem za těchto podmínek:
- zájem min. 2 vinařů na výstavu
- podpora Vinařského fondu je ve výši 50 % účastnických poplatků za vzorek, max. bude podpořena účast 3 vzorků z 1 firmy (další vzorky je možno přihlásit, ale vinař bude od 4. vzorku platit 100% přihlašovacích poplatků).
- Doprava hrazena 100 % ze svozového místa Národní vinařské centrum Valtice.

Přihlašovací poplatek: na základě počtu vzorků vám Národní vinařské centrum, o.p.s. vystaví fakturu v Kč (výše v Kč bude odvozena od přihlašovacího poplatku v zahraniční měně, přepočítaného podle aktuálního kurzu). Fakturovaná částka již bude snížena o podporu Vinařského fondu.

Místo dodání vzorků a podkladů: prostory Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, Valtice
Kontaktní osoba: Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier NVC, mobil: +420 602 470 262, tel. 519 352 072
Veškeré podklady (přihlášky, statuty, informace) k jednotlivým soutěžím jsou v příloze, případně se přihlášky vyplňují on-line na webové stránce soutěže. Materiály jsou v angličtině; v případě potřeby vám individuálně poradíme a pomůžeme s vyplněním přihlášek a odpovíme případné nejasnosti.

Decanter World Wine Awards 2009 London


• Termín přihlášek on-line - do 6.3. 2009 14,00 hod.
• Etiketa: přilepit na přepravní karton kvůli identifikaci vína
• Karton označte: Decanter World Wine Awards London 2009
• Přihlašovací poplatek: 105,00 liber/vzorek + DPH papírová přihláška, při přihlášení on-line sleva 10 liber/vzorek
• Přihláška: on-line registrace zde: https://dwwa.ipcmediasecure.com/index.php/
• Postup pro vyplnění přihlášky viz. příloha
• Počet lahví: 4 ks o objemu 0,75 l (plně adjustované láhve s originální etiketou)
• Min. množství vína pro přihlášení do soutěže 1 800 lt. vína, výjimka je u sladkých vín (ledové, slámové) zde je potřeba min. 450 lt. vína
• Doručit podklady (kopii on-line přihlášky) včetně lahví do Národního vinařského centra: 11.3. 2009
• Pokud se přihlásíte přes papírovou přihlášku doručte originál a 1x kopii se vzorky do 11.3.2009
• Případné další informace: http://www.decanter.com/worldwineawards/ , Tel: +44 (0) 1622 832 640

Soubory ke stažení

Papírová forma přihlášky Decanter 2009 NJ
pdf, 213288
Technicke podklady Decanter 2009
doc, 112128
Postup a překlad on-line přihlášky Decanter 2009
doc, 728064
Papírová forma přihlášky Decanter 2009 ANJ
pdf, 226578

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína