POZVÁNKA na vzdělávací seminář o dotačních možnostech z fondů EU pro vinaře

Regionální poradenská agentura, s.r.o. ve spolupráci se Svazem vinařů České republiky a Národním vinařským centrem, o.p.s. si vás dovolují pozvat na vzdělávací seminář na téma „Dotační možnosti pro vinaře – současnost a budoucnost“.

Cílem tohoto semináře je seznámit vás s novými dotačními možnostmi, které nabízí fondy EU pro subjekty působící ve vinařství a vinohradnictví.

V rámci semináře budete seznámeni s Programem rozvoje venkova (PRV), jenž je hlavním programovým dokumentem, který v rozpočtovém období EU 2007-2013 pomůže rozvinout podnikatelskou činnost zemědělcům a zkvalitnit život na českém venkově.

Přednášející vám názorně vysvětlí správné postupy při zpracování projektů. Upozorní vás na chyby, jichž se žadatelé o dotace nejčastěji dopouštějí. Seznámí vás s aktuálními a praktickými informacemi týkající se čtvrtého kola příjmu žádostí o podporu z PRV, které se uskuteční od 10.6 do 30.6. 2008. V rámci tohoto kola bude možno žádat o dotaci i z opatření 1.1.3.1 – Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, jenž je pro vinaře nejvíce zajímavý.

V závěru semináře dojde ke konzultacím konkrétních projektových záměrů a případnému vyplnění projektové fiše. Účast na semináři je BEZPLATNÁ a obdržíte na něm zajímavé písemné materiály v tištěné formě.


Termín konání:
15. 04. 2008 9:00 - 12:00 – Národní vinařské centrum, Zámek 1, Valtice


Více v pozvánce - na konci zprávy ke stažení.

Soubory ke stažení

Pozvánka (doc)
doc, 275456

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína