K vínu dojdou po Veltlínové, Frankovkové či Cabernetové

Mladá fronta Dnes, 5.3.2008

Velké Bílovice - 'Jeďte po Portugalové kolem Svatého Urbana a zahněte do Veltlínové.' Právě tak budou místní lidé brzy navigovat návštěvníky Velkých Bílovic na Břeclavsku. Jména podle vinných odrůd a událostí či osobností spojených s vínem tady nově ponese sedmatřicet ulic, které se proplétají areálem vinných sklepů. Název po odrůdě jich dostane jedenáct. Chodit se tak bude po Cabernetové, Frankovkové, Müllerové nebo Muškátové.

Označení uliček bezpochyby přispěje k lepší orientaci návštěvníků vinařského areálu, kde se nachází asi šest set padesát sklepů,' doufá Milan Damborský, který spoluorganizuje vinařské akce právě v tomto sklepním areálu.

Názvy i podle tradic Zbylých šestadvacet ulic pojmenují vinaři názvy spojenými s vinařskou historií města.

Jedna z uliček se bude jmenovat Horenského práva. Právě v ní se totiž vždy konalo 'zarážení hory', slavnost, od níž se nesmělo vstupovat do vinice. Kdo zákaz porušil a dopustil se krádeže hroznů, byl potrestán dle horenského práva třeba až propadnutím hrdlem. Hlídat vinice měli za úkol hotaři. Jim je věnována ulička Hotařská. Habánská se zase jmenuje podle novokřtěnců, kteří přišli do Velkých Bílovic v 16. století, byli vynikajícími vinaři a ve městě postavili řadu vinných sklepů. Název Desátková značí ulici, kde se odevzdávaly desátky vína určené vrchnosti.

Kuriózní Prezidentská Uličky však ponesou i názvy z nedávné minulosti. Mnohdy i trochu kuriózní. Třeba Prezidentská. 'Touto uličkou se jel podívat na moderní výsadbu vinic někdejší československý prezident Antonín Novotný. Vinohrady se mu však příliš nezamlouvaly a jako nejpokrokovější plodinu pro pěstování tehdy označil kukuřici,' dává k dobru dnes už vtipnou historku z minulosti František Zapletal, další z organizátorů zdejších vinařských akcí.

Velkobílovičtí vymezili také tři náměstí, která nesou jména patronů vína - Urbana, Jana a Martina.

Nová jména ulic chtějí místní uvést v užívání s pompou. Cedule s názvy proto budou osazovat v průběhu mimořádné slavnosti, kterou chystají v polovině března.

IVANA SOLAŘÍKOVÁ

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína