Blíží se termíny podání hlášení - můžete je podat i přes internet s elektronickým podpisem

Upozorňujeme registrované vinohradníky na vinaře na blížící se termín podání Prohlášení o sklizni a Prohlášení o produkci - obě prohlášení se zpracovávají ke dni 30. listopadu a musí být vyplněny na příslušném formuláři azaslány do 10. prosince na UKZUZ - registr vinic v Oblekovicích. Do tohoto termínu můžete ještě využít nabídku Národního vinařského centra, které za podpory Ministerstva zemědělství nabízí možnost získat elektronický podpis pro podávání tohoto hlášení zdarma.Národní vinařské centrum ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a společností I.CA nabízí registrovaným vinařům a vinohradníkům bezplatné vydání certifikátu "elektronického podpisu", který mohou využít například pro elektronické podávání povinných hlášení (o sklizni, o produkci..) UKZUZu prostřednictvím "Portálu farmáře" (http://farmar.mze.cz).

Podávání hlášení elektronicky s elektronickým podpisem má pro vinaře či vinohradníka nespornou výhodu v tom, že si nemusí obstarávat originály formulářů pro podávání, ručně je vypisovat, posílat poštou atd. Vše udělá ze své kanceláře prostřednictvím počítače a Internetu.

Co musí vinař či vinohradník udělat pro to, aby mohl podávat hlášení elektronicky?

1) Pro vydání certifikátu elektronického podpisu navštívit Národní vinařské centrum pro vydání "Potvrzení Národního vinařského centra" o tom, že jste registrovaným vinaři či vinohradníky (dle "Vinařského zákona"). Podrobný popis postupu pro vydání certifikátu prostřednictvím NVC je popsán v "Metodickém postupu pro vydávání kvalifikovaných certifikátů pro vinaře", který je ke stažení na konci této zprávy - prosím podrobně si pokyn prostudujte a před návštěvou NVC si připravte podklady dle tohoto pokynu. Termín návštěvy NVC prosím domluvte dopředu telefonicky: tel. 519 352 072 - ing. Marek Babisz nebo ing. Pavel Krška.

2) Na základě tohoto potvrzení vám na kontaktních místech I.CA (pobočkách Československé obchodní banky) vydají certifikát. Pro vlastní certifikát je třeba si přinést disketu nebo flash disk (pro možnost užití flash disku raději kontaktujte příslužnou pobočku ČSOB). Na tomto paměťovém médiu musíte přinést žádost, která se vždy musí generovat na počítači, na kterém bude následně po vydání certifikát instalován a používán pro podepisování dokumentů odesílaných na Portál Farmáře

3) Požádat o přístup do "Portálu farmáře" na místně příslušné Zemědělské agentuře - pro podrobné pokyny klikněte ZDE. Na zemědělské agentruře musíte zároveň požádat o registraci číslo vašeho elektronického podpisu do systému portálu farmáře.

Vydání certifikátu prostřenictvím NVC je pro první rok zdarma, pro další období zvýhodněná cena 370 Kč + DPH / rok (nyní se jedná s MZe o možnosti poskytování certifikátů zdarma i pro další období). Tento certifikát elektronického podpisu je samozřejmě možno použít i ve všech jiných aplikacích, které vyžadují elektronický podpis; nikoliv pouze na "portálu farmáře".


Pro dotazy ohledně technického fungování a vydávání certifikátů se můžete obracet na help desk společnosti I.CA.

Soubory ke stažení

Postup pro vydávání certifikátů (doc)
doc, 75776

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína