Mezinárodní soutež Vinandino Argentina 2007

Výzva vinařům, kteří mají zájem přihlásit víno na zahraniční soutěž z podpory Vinařského fondu.

Termín dodání vzorků a podkladů, viz. níže.
Přihlašovací poplatek: na základě počtu vzorků vám NVC, o.p.s. vystaví fakturu v Kč (výše v Kč bude odvozena od přihlašovacího poplatku v zahraniční měně, přepočítaného podle aktuálního kurzu).
Místo dodání: prostory Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, Valtice
Kontaktní osoba: Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier NVC, mobil: +420 602 470 262, tel. 519 352 072
Podmínky: zájem min. 2 vinařů na výstavu, podpora Vinařského fondu ve výši 50 % účastnických poplatků za vzorek, max. bude podpořena účast 3 vzorků z 1 firmy. Dopravu hradí Vinařský fond 100 % ze svozového místa Národní vinařské centrum Valtice.
Veškeré podklady (přihlášky, statuty, informace) k jednotlivým soutěžím jsou v příloze. Materiály jsou v angličtině; v případě potřeby vám individuálně poradíme a pomůžeme s vyplněním přihlášek a odpovíme případné nejasnosti.

Vinandino Argentina 2007
• Termín přihlášek: 19.10.2007
• Poplatek 120 USD/vzorek + DPH
• Originál etiketa (přední i zadní) přihlašovaného vína – 3x
• Vyplněná přihláška viz. příloha
• Analytický rozbor doplnit do připraveného formuláře viz. příloha
• Vyplnit celkový seznam vín viz. příloha
• Vzorky doručit do: 19.10.2007
• Tel: 0054 –261- 5216714 / 6773
• Počet lahví 6 ks (adjustované láhve s originální etiketou) o objemu 0,7; 0,75; 1,0 l min. množství šarže 1 000 lahví
• Označit krabice průvodním štítkem viz. příloha
• Doručit přihlášky včetně lahví do Národního vinařského centra do: 19.10.2007
• http://www.inv.gov.ar/vinandino2005/Fr_Vinandino.htm

Soubory ke stažení

Administrativní podklady (zip)
zip, 59906
Technické podklady k přihláškám (doc)
doc, 29696

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína