Jihočeské slavnosti vína - vinobraní na zámku v Hluboké nad Vltavou

Dotační věstník, 23.7.2007

Název projektu Jihočeské slavnosti vína - vinobraní na zámecké vinici ve městě Hluboká nad Vltavou

Příjemce dotace Ekologos, o.p.s.

Hluboká nad Vltavou je známa jako turistické městečko ležící 10 km severně od Českých Budějovic. Město je rovněž zkušeným žadatelem o dotace všeho druhu (viz Dotační věstník 1/2007). Aktivní jsou ale kromě samotného města i místní organizace, a to nejen podnikatelé, ale i neziskové subjekty. Jejich činnost se snaží koordinovat Místní akční skupina Hlubocko-Lišovsko, která je také partnerem v projektu vinařských slavností.


Jižní Čechy a víno?

Spojení 'jihočeská vinařská tradice' budí u většiny nezasvěcených přinejmenším úsměv. Jihočeský kraj je přece krajem piva - vždyť v nedalekých Českých Budějovicích sídlí světoznámý Budvar! Přesto i jižní Čechy mají svoji vinařskou historii. A má ji i město Hluboká nad Vltavou. Informační prameny hovoří o tom, že původní vinice v Hluboké nad Vltavou je datována rokem 1534, kdy zde vinnou révu nechal vysázet tehdejší majitel panství Ondřej Ungnad ze Suneku. Vinice byla poté udržována i Schwarzenberky, kteří ovšem postupem času dali přednost vínu francouzskému a vinici zrušili. Nicméně místní označení se ve městě dochovalo až do dnešních dnů. Prostor řečený 'Na Vinici' je však nyní zámeckým parkem - zde by se vinné révě vedlo jistě nevalně (ostatně prostředí jižních Čech není pro vinnou révu skutečně příliš ideální). Proto se autoři myšlenky obnovení vinařských tradic Hluboké nad Vltavou rozhodli, že vinici vysázejí pouze na části původního prostoru. Dnešní vinici tak lze najít na svahu pod Knížecím Dvorem ve směru ke golfovému areálu. Pěstuje se na ní víno odrůdy Regent, která však nemá nic společného s hořkým nápojem téhož názvu, ale jde o speciální odrůdu vinné révy vhodnou do chladnějších oblastí. Odrůdu nám darovali přátelé z partnerského města Neustadt an der Aisch, které je ovšem skutečným vinařským městem, a je tak i naším cenným pomocníkem.


Na burčák se stály fronty

S přípravou slavností jsme začali již v říjnu 2005, kdy byla založena obecně prospěšná společnost Ekologos. Jejím posláním je jednak realizace takových projektů, které podporují cestovní ruch v určité lokalitě, ale zároveň nepoškozují životní prostředí, především však aktivity vedoucí k zapojování občanů do rozhodování.

Tým projektu slavností se rozhodl požádat na základě připraveného rozpočtu, harmonogramu a dalších potřebných podkladů o podporu ze Společného regionálního operačního programu (SROP). Žádost uspěla, a tak jsme měli k dispozici bezmála 500 tisíc korun, což umožnilo připravit a uspořádat slavnost, kterou navštívilo přes 2000 účastníků.

A jaký byl program vinobraní? Vše se samozřejmě točilo především kolem vína, ale na své si přišli i ti, kdo vínu neholdují. Akce začala slavnostním zahájením sklizně, v niž upřímně řečeno mnozí na jaře moc nevěřili. Díky péči majitele místního zahradnictví se ale vše zdařilo a víno skutečně krásně dozrálo a mohlo se sklízet. Pouze se - na rozdíl od Moravy - nedalo ke zpracování do tekuté podoby, ale na místě se snědlo...

Návštěvníci akce si ale pochutnávali na jiných vzorcích. Vedle burčáku, na který se stály fronty a lidé si jej odnášeli po litrech, probíhala degustace 120 druhů moravských i zahraničních vín. Současně probíhal hlavní program celé akce: po slavnostním průvodu nastoupila dechová a cimbálová kapela, šermíři, mažoretky, nechyběly ani orientální tance a povídání - o čem jiném než o víně. Ve večerních hodinách se slavnosti přesunuly do společenského sálu a byly zakončeny ohňostrojem.


Partnerství jako klíčový prvek projektu

Během celého dne zjišťovaly hostesky v dobových kostýmech názory příchozích na akci. Pozitivní bylo, že všichni oslovení uvedli, že si přejí, aby se slavnosti vína opakovaly, což bylo pro projektový tým samozřejmě velmi potěšující zjištění. Kvůli posunu ve schvalování nových operačních programů však bohužel nejspíš nebude možné požádat o dotaci na letošní ročník ze SF, neboť Regionální operační program Jihozápad ještě nebyl schválen. Přesto návštěvníky akce nezklameme a 15. září uspořádáme její druhý ročník, tentokrát s podporou sponzorů a partnerů. Zúročíme tak skutečnost, že do loňského ročníku slavností se zapojily dvě desítky partnerských organizací.

Organizace vinařských slavností v nevinařském regionu ukazuje, že i v oblasti služeb je možno najít inovativní přístupy. Propojením zašlé vinařské tradice s přáními dnešních obyvatel a návštěvníků regionu tak vznikla zajímavá akce. Zároveň tento projekt dokazuje význam partnerské spolupráce - bez partnerů bychom nemohli uspořádat další ročník. Až jednou podpora z evropských fondů úplně skončí (či se výrazně omezí), budeme taková partnerství nesmírně potřebovat.

Financování projektu

PROJEKT BYL PODPOŘEN ZE SROP, OPATŘENÍ 4.1.2 ROZVOJ SLUŽEB PRO CESTOVNÍ RUCH, PODÁNO 2006.


Rozpočet akce dle projektové žádosti 495 550 Kč

Uznatelné náklady projektu 495 550 Kč

Z toho: zdroje EU 334 496 Kč

státní rozpočet 111 499 Kč

Poměr výše uznatelných nákladů a výše dotace 90 %


JAK TO VIDÍ

Jan Šmidmayer Místní akční skupina Hlubocko-Lišovsko

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA (MAS) HLUBOCKO-LIŠOVSKO REPREZENTUJE PODNIKATELE A NEZISKOVÉ SUBJEKTY, JEJICHŽ SÍDLO SE NACHÁZÍ V JEDNÉ Z 18 ČLENSKÝCH OBCÍ MAS. SÍDLEM NAŠÍ ORGANIZACE JE HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, TURISTICKY ATRAKTIVNÍ MĚSTEČKO S PROSLULÝM NOVOGOTICKÝM ZÁMKEM. I DALŠÍ ČLENSKÉ OBCE ALE MAJÍ CO NABÍDNOUT - VEDLE PŘÍRODNÍCH KRÁS ZEJMÉNA PAMÁTKY PO STŘEDOVĚKÉ HORNICKÉ ČINNOSTI. I PROTO JE CESTOVNÍ RUCH PRIORITOU NAŠÍ MAS.

V loňském roce jsme provedli rozsáhlé mapování připravenosti na období let 2007-2013, v němž bude možnost získat pro rozvoj našeho regionu nemalé finanční zdroje z fondů EU. Náš monitoring ukázal, že jen v oblasti cestovního ruchu máme připraveny projekty za stovky milionů korun. Připraveností rozumíme, že je již zpracována potřebná projektová dokumentace a jsou vydána příslušná povolení. Největším projektem je výstavba lázeňského zařízení - rozpočet projektu převyšuje 200 milionů korun. V této souvislosti jsme iniciovali i vznik klastru pro lázeňství a wellness. V Hluboké nad Vltavou, jejíž zámek a ZOO navštíví ročně přes 200 tisíc návštěvníků, jsou investičně velmi aktivní místní podnikatelé. Během uplynulých let zde bylo do výstavby hotelů investováno několik set milionů korun, přičemž částí přispěly i evropské fondy.

Úkolem naší organizace přitom není vlastní realizace infrastrukturních projektů, ale všestranná podpora investorů, ať již jsou jimi obce, podnikatelé či neziskové organizace. Právě pro ně jsme proto připravili e-learningový vzdělávací program (www.mashl.cz), v rámci kterého si mohou osvojit znalosti o všech nových operačních programech. Snažíme se rovněž shromažďovat pro žadatele o dotace zajímavé informace a podklady a vytvářet pro ně nejrůznější podpůrné materiály. Před několik dny jsme například provedli sčítání cyklistů na zdejší cyklistické stezce číslo 12. Výsledek - více než 2000 cyklistů během odpoledne jednoho pracovního dne - je jistě dobrým argumentem pro žádosti o výstavbu dalších stezek pro cyklisty.

Vedle toho, že jsme partnerem místních žadatelů o dotace, organizujeme též vlastní akce. Během letošního podzimu tak například uspořádáme nejprve vinařské a posléze rybářské slavnosti. Do nich se snažíme zapojovat i místní podnikatele, kteří nám pak - vedle evropských či krajských grantů - pomáhají s kofinancováním těchto projektů. Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou a senátor v jedné osobě, v tomto kontextu uvádí, že daleko významnějším přínosem strukturálních fondů než samotné finance je impulz, který představují a který vybudí lidi k aktivitě, k vymýšlení projektů. Někteří získají zaslouženou podporu formou grantu, ale je také spousta těch, kterým se to nepodaří a projekt přesto realizují vlastními silami.

Ačkoli MAS vznikají s cílem využívání programů typu Leader, v našem případě se potvrdil názor Tomáše Jirsy. Naše skupina již funguje jako samostatná organizace, zcela nezávislá na primárním důvodu svého založení. Nebýt však prvotního impulzu v podobě možnosti získat grant z Leaderu, nebyly by ani další zmíněné projekty.


Ekologos

Barbora Vlková

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína