Mikulov s˙vůní Itálie

Vlasta, 23.5.2007

JIHOMORAVSKÝ MIKULOV SE USADIL V ÚDOLÍ POD KOZÍM HRÁDKEM A SVATÝM KOPEČKEM. A KDYŽ CHVÍLI MĚSTEM PROCHÁZÍTE, VYBAVUJÍ SE VÁM PRÁZDNINOVÉ POCITY Z ITÁLIE.

Od jara do pozdního podzimu tady sluníčko každé ráno rozzáří domovní fasády, protilehlé vápencové skály na Svatém kopečku rozsvítí do oslnivě bílé barvy. Časné ráno je nejkrásnější, protože náměstí i ulice jsou ještě poloprázdné a člověk může nerušeně obdivovat výzdoby domů.

Téměř italské nebe bez mráčků a měkké světlo se odráží v zámeckých oknech a to je příjemná doba k výstupu na Svatý kopeček. Zástavem křížové cesty nás dovede až ke kapli na vrcholu. Když na začátku 17. století vypukl v Mikulově mor, kardinál Ditrichštejn nechal k jeho odvrácení vystavět na takzvaném Tanzbergu nad Mikulovem kapli svatého Šebestiána, ochránce před morem. Ale kardinálovi to nestačilo a dal ještě vybudovat celou cestu na vrchol a kolem ní šestnáct pašijových zastavení. Kopec dostal nový název Svatý kopeček a stal se cílem podzimních poutí k Černé madoně loretánské. Kdysi prý na Tanzbergu rejdily čarodějnice, dnes tu pro změnu rejdí turisté a nejraději na jaře, když jsou stráně oblečené do slavnostního květinového oděvu a teplý jižní vítr přináší jejich jemnou vůni. Nadšenci můžou obdivovat trsy žlutých hlaváčků a něžně růžové třemdavy. Své místečko tady má i divoce rostoucí koniklec a modré hlavičky koulenky kývají na pozdrav.


Vůně KAVÁREN A HOSPŮDEK

Z věže kostela svatého Václava dole ve městě zní zvon, a když sejdeme zpátky do města, vítají nás první kavárny a hospůdky, na chodnících rozkvetou barevné květy slunečníků, pod nimiž už čeká další porce italské nálady. Vonící cappuccino, sladký zákusek a po něm sklenička červeného. Prostě italská pohoda. V klidu vychutnávejte i skvosty historického náměstí kašnu se sochou Pomony se štítem se znakem Ditrichštejnů, morový sloup symbol nejsvětější Trojice s třemi anděly symbolizujícími víru, naději a lásku.


ŽIDOVSKÁ NOSTALGIE

Mikulov byl svou polohou předurčen stát se křižovatkou kultur. Vzájemné setkávání katolíků, novokřtěnců a židů dalo městu jedinečný charakter historické mozaiky. Město bylo významnou lokalitou osídlení židovského obyvatelstva, které bylo vyhnáno z Vídně a dolních Rakous. Byl zde zřízen úřad moravského zemského rabína, který spravoval veškeré židovské obce na Moravě. Jeden z nejvýznamnějších rabínů byl Jehuda Low ben Becalel, legendami opředený tvůrce Golema, a také 'zázračný' rabín Mordechaj ben Abraham Benet.

Židovský hřbitov je jedním z největších na Moravě, a to nejen svou rozlohou, ale i významem. Stojí na svahu Kozího vršku. Jsou tu čtyři tisíce náhrobků, nejstarší z roku 1605. Náhrobky jsou většinou z bílého mramoru nebo z pálavského vápence. Nejnavštěvovanější je tzv. 'rabínský vršek', kde byli pohřbíváni moravští zemští rabíni.


TEKUTÉ SLUNCE

Nad městem na kopci stojí zdaleka viditelný zámek. Jako původní hrad byl v držení Lichtenštejnů. Výstup k zámku i procházka jeho zahradou je velmi osvěžující a výhledy z něj do okolí vás překvapí. Na zámku je k vidění expozice oblečení, zbraní a expozice o historii zdejších vinařských tradic.

Což nás opět přivádí k atraktivní italské náladě.

První vinice tady založili Italové. Jak to víme? V roce 1926 byl totiž u bývalé vesnice Mušov při vykopávkách zděných budov římské posádky nalezen vinařský nůž. Vojáci si tedy na Římském kopci pod Pálavou vybudovali nejen svůj opěrný bod, ale i vinice. Z pálavských kopců do města vane svěží a voňavý vzduch. Otevřené dveře do sklípků zvou do příšeří, kde se skladují dary jižního slunce jako třeba lahodné Svatovavřinecké víno nebo Frankovka. Jsou věci, které věkem ztrácejí. A pak jsou věci, které léty získávají. Mezi ty druhé patří mikulovská vína.


INFORMACE


Co nezmeškat?

Jeskyně na Turoldu
Jde o jeskynní systém přístupný od věže Kozí-ho hrádku. Před jeskyni' na paloučku je geopark a jeskyně je nejsušší v Česku.


Krásné koupání

Jen pár kilometrů od města lákají ke koupání i vodním sportům Novomlýnské nádrže. Malé plachetnice nebo windsurfing tu mají dost prostoru na to, abychom si mohli užít pocitu jako na moři.


Pálava jedinečnou vrchovinu, která tvoří předěl mezi Alpami a Karpaty. Jejím nejvyšším vrcholem je Děvín (554 m n. m.)

IRENA LOCHMANOVÁ

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína